ITAGMA radzi jak efektywnie podejść do ewolucji oczekiwań we wdrażanych projektach

Eksperci ITAGMY przedstawiają jak radzić sobie z problemami dotyczącymi zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Najnowsza audycja w ramach Księgi Dobrych Praktyk, porusza zagadnienie ewolucji oczekiwań w projekcie zmian. Natomiast pod koniec września cykl zostanie zakończony tematem podejmowania decyzji w sytuacji ograniczonej wiedzy.

Ewolucja oczekiwań jest częstym przypadkiem podczas prac projektowych. Może być dużym wyzwaniem dla menadżerów, szczególnie gdy zmiany następują w finalnym etapie prac i nagle okazuje się, że wszystko trzeba przerobić lub przygotować od nowa. W najnowszej audycji z cyklu Księga Dobrych Praktyk na pytania: co w takiej sytuacji zrobić z dotychczasowymi pracami, jak uniknąć demoralizacji zespołu oraz jak firma powinna poradzić sobie z tym problemem, odpowiada Tomasz Jabłoński, założyciel ITAGMY, ekspert w obszarze analizy biznesowej i zarządzania projektami.

– Wystarczy racjonalne podejście i dobre przetworzenie wszystkich informacji we właściwy sposób. – doradza Tomasz Jabłoński. – Mogą wystąpić straty i szanse, firma może wygrać albo przegrać wszystko zależy od menadżerów, którzy nie mogą się poddać emocjom. Należy przeprowadzić analizę procesu i przygotować plan naprawczy. – dodaje.

Następna, ostatnia z cyklu audycja zostanie opublikowana 28 września i zostaną w niej omówione przydatne rozwiązania w przypadku podejmowania decyzji w codziennych sytuacjach ograniczonej wiedzy. Ekspert ITAGMY pokrótce przedstawi słuchaczom jak redukować ryzyko wynikające z przekłamań lub braku wiedzy oraz jak radzić sobie z problemem odpowiedzialności za podjęte decyzje.

Poprzednie odcinki publikowane były w każdy poniedziałek od 21 lipca br. Poruszały tematykę wdrażania zmian w organizacji, efektywności pracy, usprawnienia przepływu informacji w organizacji. Zaprezentowano w nich również przykłady skutecznego tworzenia optymalnej struktury organizacji przedsiębiorstwa. Wszystkie audycje Księgi Dobrych Praktyk będą dostępne w internetowym biurze prasowym ITAGMY oraz w portalu prasowe.com.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu