InPost debatuje na temat kondycji usług pocztowych w Polsce

InPost – największy niezależny operator pocztowy o zasięgu ogólnokrajowym, należący do grupy kapitałowej Integer.pl – weźmie udział jako prelegent i Złoty Partner w konferencji „Rynek usług pocztowych w Polsce 2009”. To największe, niezależne spotkanie przedstawicieli krajowego sektora pocztowego. Honorowy patronat nad konferencją objęła Prezes UKE, Anna Streżyńska, a wystąpienie otwierające wygłosi Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sektor pocztowy. Wydarzenie odbędzie się 23 września 2009 w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.

Prezes Zarządu InPost, Rafał Brzoska – poza uczestnictwem w debacie na temat kondycji sektora pocztowego w Polsce – wygłosi podczas spotkania prelekcję pt.: „Obsługa sektora e-commerce. Nowy kierunek rozwoju operatorów pocztowych”. Głównym założeniem prezentacji będzie przedstawienie usługi Paczkomaty 24/7 – najnowocześniejszego w Polsce rozwiązania stworzonego na potrzeby handlu internetowego.

Paczkomaty 24/7 to system skrytek pocztowych, podobnych w obsłudze do bankomatów, w których możliwy jest odbiór przesyłki o dowolnej, dogodnej dla adresata porze, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przez pierwsze tygodnie funkcjonowania usługa dostępna jest w ramach Projektu 01 testującego jej funkcjonalność. Kampania wprowadzająca potrwa do 30 września 2009 roku. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.projekt01.pl

„Konferencja ‘Rynek usług pocztowych w Polsce 2009’ to niezwykle ważne wydarzenie w branży, które ma szansę przyczynić się do pozytywnych zmian w tym sektorze. Wierzę, że spotkanie zaowocuje merytoryczną oceną funkcjonowania rynku pocztowo-kurierskiego oraz podjęciem konkretnych decyzji i działań naprawczych. Obszar, w którym działamy, wymaga wdrożenia rozwiązań na miarę europejską. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie krokiem na drodze do ich realizacji, przynosząc korzyści dla wszystkich – zarówno usługodawców, jak i konsumentów” – powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost.

Konferencja „Rynek usług pocztowych w Polsce 2009” będzie okazją do wspólnego spotkania, dyskusji plenarnej i kuluarowych rozmów przedstawicieli ustawodawcy, regulatora, Ministerstwa Infrastruktury, usługodawcy narodowego Poczty Polskiej, operatorów alternatywnych oraz kluczowych klientów – masowych nadawców oraz reprezentantów sektora e-commerce.

Głównymi tematami konferencji będą:

  1. Komercjalizacja Poczty Polskiej i dalsze plany właściciela wobec spółki
  2. Strategia pocztowa UKE na lata 2009-2011
  3. Projekt Nowego Prawa Pocztowego
  4. Kierunki rozwoju rynku pocztowego (konwergencja usług, nowi uczestnicy rynku, nowe źródła przychodów)
  5. Obsługa sektora e-commerce
  6. Nowe technologie dla operatorów pocztowych

Poprzednie edycje konferencji (2003-2008) cieszyły się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją ekspertów i przedstawicieli branży. W „Rynku usług pocztowych w Polsce” uczestniczyli ministrowie transportu, infrastruktury, kierownictwo Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prezesi oraz menedżerowie największych przedsiębiorstw z sektora pocztowego, kurierskiego, kolporterskiego, marketingu bezpośredniego, a także najważniejsi dostawcy rozwiązań i technologii dla operatorów pocztowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu