Globe Award Polish Edition 2009 – zgłoszenia tylko do 25 września

Już tylko do piątku, 25 września czekamy na zgłoszenia do pierwszej polskiej edycji międzynarodowej nagrody Globe Award. Globe Award jest inicjatywą Globe Forum. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w roku 2007 w Szwecji. Poczynając od 2009 zdecydowano się rozszerzyć zasięg konkursu czyniąc z Globe Award globalną nagrodę poprzez wprowadzenie narodowych edycji (Globe Award National Edition), aby wspierać zmiany w stronę zrównoważonego rozwoju we wszystkich społeczeństwach oraz znajdować i nagradzać dobre praktyki z całego świata.

Polska edycja nagrody jest współtworzona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – pierwszą i jedyną organizację w Polsce zajmującą się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.

Zgłoszenia do konkursu Globe Award Polish Edition 2009 przyjmowane są w dwóch kategoriach:

  1. Gmina zrównoważonego rozwoju
  2. Innowacja zrównoważonego rozwoju

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie polskie gminy oraz przedsiębiorstwa działające na terenie Polski, niezależnie od wielkości (także polskie oddziały międzynarodowych korporacji).

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września!

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularz aplikacyjny można znaleźć  tutaj.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu