EM LAB: 16 tys. akcji w rękach spółki, skup akcji w toku

Spółka EM Lab, uznana za jedną z dziesięciu najbardziej innowacyjnych firm na rynku NewConnect, w dzisiejszym komunikacie poinformowała o skupie ponad 16 tyś szt. akcji własnych. Średnia cena wynosiła 1,09 zł za walor. Program skupu akcji własnych rozpoczął się 15 września br.

EM Lab skupił już 16.353 szt akcji własnych, co stanowi blisko 0,15 proc. wszystkich walorów spółki. Na mocy czerwcowej uchwały WZA, Zarząd może dokonać skupu 20 proc. kapitału zakładowego spółki. Na obecny etap skupu spółka przeznaczyła 0,5 mln zł ze środków wypracowanych przez spółkę w latach 2008-2009.

Skupione akcje mają zostać wykorzystane do sfinansowania transakcji przejęcia innego podmiotu. Prowadzone są aktywne poszukiwania spółek, które mogłyby wzmocnić ofertę notowanej na NewConnect firmy, oraz rozmowy z potencjalnymi parterami dla Spółki. Skup akcji odbywa się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA i może trwać do końca roku.

EM Lab na przełomie 2007-2008 r. przymierzał się już do transakcji nie notowanej na giełdzie spółki ESKADRA, w której kupił 10 proc. udziałów. Zarządowi notowanej na NC spółki

nie udało się jednak dojść do porozumienia z właścicielami i ostatecznie pakiet został odsprzedany. Na tamtej transakcji EM Lab zrealizował 200 proc. zwrotu z inwestycji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu