BLC, jako pierwsza szkoła językowa w Polsce, umożliwia zdawanie egzaminów wstępnych (ustnych i pisemnych) bez wychodzenia z domu

Po 4 tygodniach beta testów, Szkoła Języka Angielskiego British Language Centre oficjalnie uruchomiła możliwość zdawania wstępnych egzaminów językowych przez Internet pod adresem www.blc.pl.

British Language Centre to sieć 6 szkół językowych na terenie Wrocławia oraz Międzynarodowy Ośrodek Egzaminacyjny z ramienia Londyńskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Uniwersytetu Londyńskiego Trinity oraz egzaminów Rady Europy.

Potencjalny kursant ma obecnie możliwość zdania egzaminu pisemnego przez Internet, natomiast egzamin ustny przeprowadzany jest podczas rozmowy telefonicznej z lektorem anglojęzycznym (native speakerem). Wyniki z egzaminu pisemnego i ustnego pozwalają na zakwalifikowanie potencjalnego słuchacza na jeden z 18 poziomów zaawansowania prowadzonych przez Szkołę Języka Angielskiego BLC.

„Możliwość zdawania egzaminów wstępnych przez Internet stanowi wymierną wartość dodaną dla naszych studentów i pozwala im zaoszczędzić czas, który musieliby poświęcić na przyjazd do naszej szkoły – mówi Dyrektor Metodyczny BLC mgr Agnieszka Stojak – Dodatkowo zdawanie egzaminu we własnym domu jest przyjemniejsze i mniej stresogenne, niż oficjalny egzamin przeprowadzany w szkole.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu