50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego. Konferencja popularnonaukowa

We wtorek, 22 września, o godzinie 10.00 (Sala Koncertowa PKiN), Jarosław Kochaniak – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy otworzy obrady konferencji organizowanej przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w ramach obchodów 50-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego.

Program konferencji:

I dzień (10.00 – 18.00, Sala Koncertowa PKiN) – 3 sesje referatowe prowadzone kolejno przez: Jerzego Solona – Przewodniczącego Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego, Katarzynę Młodawską – Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Pawła Lisickiego – Zastępcę Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Miejskiego Architekta Krajobrazu. Szczegóły w załączeniu.

II dzień: wycieczki tematyczne z przewodnikami po Kampinoskim Parku Narodowym.

Niepowtarzalność i unikatowość Kampinosu czyni go obiektem nie mającym przyrodniczego odpowiednika w Europie, a realizowane tu prace z zakresu szeroko rozumianej ochrony przyrody, ochrony zabytków historii, społeczne funkcje Parku (naukowa, edukacyjna, turystyczna, kulturotwórcza) i ekologiczne znaczenie dla Warszawy były podstawą włączenia do europejskiej sieci obszarów Natura 2000 oraz uznania za Rezerwat Biosfery UNESCO MaB .

Chroniona prawami parku narodowego Puszcza Kampinoska pełni bardzo ważną rolę dla systemu przyrodniczego Warszawy i jej klimatu. Ma duży wpływ na warunki aerosanitarne Warszawy – w skali roku aż 35% wiatrów pochodzi znad tego obszaru. Park jest również bazą wypadową dla mieszkańców Warszawy, którzy odwiedzą go głównie w weekendy i dni świąteczne. Stwarza on wyjątkowe warunki do uprawiania turystyki i rekreacji w naturalnym środowisku, z dala od zgiełku wielkomiejskiego i stresów cywilizacyjnych. W ciągu roku z walorów turystycznych Parku korzysta ok. 1 milion osób z czego ok. 90% to mieszkańcy Warszawy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu