Fundusze bez opłat manipulacyjnych w DM BOŚ S.A.

Dom Maklerski BOŚ rezygnuje z opłat manipulacyjnych przy zleceniach na fundusze inwestycyjne. Z opłaty zwolnione są zlecenia o wartości powyżej 2 tys. PLN składane za pośrednictwem Internetu oraz zlecenia powyżej 5 tys. PLN złożone w oddziałach Biura.Nowa oferta DM BOŚ dotyczy zleceń: otwarcia i nabycia, dodatkowego nabycia oraz nabycia w ramach konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa.

Za pośrednictwem biura można nabywać jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy: Novo, DWS, Skarbiec, AIG, Idea oraz Superfund. Taki dobór funduszy daje klientom całe spektrum możliwości budowy zróżnicowanego portfela funduszy: począwszy od konserwatywnych funduszy pieniężnych, poprzez fundusze obligacji i mieszane a kończąc na agresywnych funduszach akcji i managed futures.

„Stale poszerzamy naszą ofertę w zakresie funduszy inwestycyjnych. Wybieramy Towarzystwa o ugruntowanej pozycji i z szerokim wachlarzem usług. Dlatego też, w tym roku zaoferowaliśmy fundusze managed futures, które mają zarabiać niezależnie od koniunktury” – powiedział Michał Wojciechowski, Doradca Zarządu DM BOŚ S.A.

DM BOŚ już w 2001 roku, jako pierwszy dom maklerski w Polsce, umożliwił nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy przy wykorzystaniu Internetu. Dzięki tekstom edukacyjnym dostępnym na bossa.pl, inwestorzy mogą poszerzyć wiedzę nt. rodzajów funduszy, ryzyka z nimi związanego czy możliwości tworzenia własnych strategii. W wyborze funduszu oraz kontrolowaniu swoich inwestycji pomagają informacje nt. poszczególnych TFI, notowania oraz stopy zwrotu z jednostek.

„Naszym celem strategicznym jest stworzenie na platformie bossa.pl możliwości wyboru. Wyboru nie tylko pomiędzy rynkami czy instrumentami, ale również pomiędzy instytucjami, które będą zarządzać środkami klienta. Dlatego, obok produktów naszego Departamentu Zarządania Aktywami i możliwością samodzielnego inwestowania udostępniamy ofertę funduszy”– dodaje Wojciechowski

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu