Lubelskie spotkanie beneficjentów Programu Rozwój Polski Wschodniej

Ponad sześćdziesięciu uczestników, korzystających z dotacji na rozwój infrastruktury dydaktycznej i wspieranie innowacji spotkało się w Lublinie, aby dowiedzieć się m.in. jak sprawnie realizować i rozliczać projekty z udziałem unijnej dotacji.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe było pierwszym z siedmiu spotkań zaplanowanych tej jesieni przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która udziela dofinansowania w Programie Rozwój Polski Wschodniej.

– Jesteśmy w trakcie realizacji dwóch projektów w ramach PO RPW. Spotkanie takie jak to pozwala rozwiać wątpliwości, które mogą pojawić się w trakcie ich realizacji. Wiedzy nigdy nie jest za dużo – mówi Danuta Majewska, Dział Inwestycji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Beneficjenci mieli okazję dowiedzieć się jak powinna przebiegać prawidłowa realizacja projektu oraz sprawozdawczość finansowa projektów. Uczestnikami byli przedstawiciele uczelni wyższych oraz parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Realizują oni projekty z udziałem unijnych pieniędzy dotyczące rozbudowy infrastruktury badawczo – rozwojowej i dydaktycznej uczelni regionów Polski Wschodniej a także otrzymali projekty, których celem jest tworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom infrastruktury do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej m.in. w ramach parków przemysłowych, parków technologicznych oraz inkubatorów.

– Spotkania organizowane przez PARP mają na celu dostarczanie beneficjentom rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu programu. Organizujemy je głównie z myślą o bezpośrednich beneficjentach, ale nie zapominamy, że spełniają również ważną rolę w informowaniu o programie wszystkich zainteresowanych przyśpieszeniem tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej – mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu