Zmiany w KRS: mniej papierów, mniej problemów

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia skierowany do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt założeń do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. „Możliwości posługiwania się elektronicznymi odpisami, wyciągami i zaświadczeniami wydanymi przez Centralną Informację KRS w postępowaniach, w których obecnie dokument elektroniczny nie jest akceptowany jako dokument urzędowy, znacznie ułatwi życie przedsiębiorcom. Zmiana ustawy w sposób jednoznaczny przyzna wydrukom elektronicznym moc dokumentów urzędowych” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Środowisko przedsiębiorców skupionych w KIG, pozytywnie ocenia również wprowadzenie bezpłatnego dostępu do wszystkich danych zawartych w rejestrze w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych.

„Popieramy propozycje dotyczące stworzenia możliwości umieszczania w KRS danych związanych z kontaktem elektronicznym z przedsiębiorcami, takich jak adres poczty elektronicznej i strony internetowej” – dodaje Andrzej Arendarski.

Zdaniem KIG, znacznym ułatwieniem pracy sądów jest również zaproponowana w projekcie możliwość wpisywania z urzędu przez sąd informacji o numerze NIP na podstawie danych uzyskanych z urzędu skarbowego, bez potrzeby wzywania przedsiębiorcy do uzupełnienia danych.

„Krajowa Izba Gospodarcza wielokrotnie postulowała o stworzenie faktycznej możliwości do powszechnego i bezpłatnego dostępu do podstawowych danych dotyczących osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Liczymy na to, iż prace związane z utworzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są już w podobnym stopniu zaawansowania technicznego, jak Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sadowego” – mówi Prezes KIG.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu