Przejdź do treści

Zielone granty znów do wzięcia

Ruszyła 2. edycja konkursu „Henkel – zielone granty”, skierowanego do szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych i samorządowych, w którym wygrać można fundusze na realizację projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Do zdobycia jest łącznie 20 grantów po 5 tysięcy złotych każdy, ufundowanych przez firmę Henkel Polska.

Organizatorzy konkursu – Fundacja Nasza Ziemia oraz Henkel Polska zapraszają do przesyłania wniosków aplikacyjnych do 18 stycznia 2010 roku.

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i wykonanie projektu związanego z ochroną środowiska. Projekt może dotyczyć np. promocji recyklingu, oszczędzania energii, ochrony zwierząt lub roślin, wspierania bioróżnorodności środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W ramach ubiegłorocznej edycji konkursu „Henkel – zielone granty” zrealizowanych zostało 20 interesujących projektów. Granty trafiły m.in. do przedszkola nr 9 w Zabrzu, które przeprowadziło zajęcia edukacyjne dotyczące segregacji odpadów i oszczędzania wody oraz Katolickiego Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie, którego uczniowie rozwiesili schronienia dla nietoperzy w jednym z okolicznych parków. Uczniom z gminy Ładzice w woj. łódzkim udało się natomiast oznakować ścieżkę rowerową o długości ok. 16 km prowadzącą ze szkoły podstawowej do gimnazjum.

– W trakcie poprzedniej edycji konkursu zainspirowaliśmy do działania 215 zespołów, które nadesłały do nas swoje zgłoszenia – mówi Dorota Strosznajder, koordynator projektu z ramienia Henkel Polska. – Ubiegłoroczni laureaci zaangażowali w realizację zwycięskich projektów łącznie ponad 200 tysięcy zł, z czego 100 tysięcy zł pochodziło z grantów ufundowanych przez firmę Henkel Polska. Liczymy, że w tym roku również uda nam się uruchomić ogromny potencjał drzemiący w wielu małych społecznościach i jak najwięcej lokalnych sponsorów aktywnie włączy się w realizację ekologicznych projektów służących ich najbliższemu otoczeniu – dodaje Dorota Strosznajder.

– Chcemy, by uczestnicy konkursu sami zdecydowali, w jaki sposób chcą chronić środowisko, dlatego formuła konkursu jest otwarta na wszelkie inicjatywy – podkreśla Mira Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Fundacji Nasza Ziemia.

Projekty można zgłaszać w jednej z czterech kategorii: przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów, szkół średnich i wyższych oraz organizacji pozarządowych i samorządowych. Wnioski konkursowe pobrać można ze strony internetowe www.naszaziemia.pl lub www.henkel.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 stycznia 2010 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lutego 2010 roku.