Wyniki firmy ComfortExpress

Firma ComfortExpress zwiększyła przychody w pierwszym półroczu 2009 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2008 ponad 4 krotnie. Licząc wynik całej grupy (w tym zależnej spółki budowlanej) wynik jest kilkunastokrotnie większy niż osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na dobry wynik spółki wpłynęła znacznie większa aktywność w zakresie współpracy z już istniejącymi obiektami hotelowymi oraz dalszym wzrostem zainteresowania ze strony inwestorów proponowanymi przez spółkę rozwiązaniami w zakresie organizacyjnym i finansowym.

Spółka zależna ComfortHome zdobyła kontrakt na budowę 425 domów dla ofiar trzęsienia ziemi w Abruzji. Należy zaznaczyć, iż postanowienia kontraktu zobowiązuję do oddania przedmiotu umowy w terminie 60 dni. Nie bez znaczenia dla zleceniodawcy, którym jest rząd Włoch, było doświadczenie firmy ComfortExpress w technologii modułowej proponowanej w rozwiązaniach hotelowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu