Pasje, marzenia i języki obce

Zrób to dla siebie! Takim hasłem zachęca gimnazjalistów do rozwoju osobistego i podjęcia nauki w Szkole Języków Obcych Profi-Lingua Gabryś Piotrowski, finalista You Can Dance. Miłość i przyjaźń, rodzina, a także praca, w której można zrealizować swoje zainteresowania to dziś dla młodzieży główne cele życiowe.

Pasją Gabrysia jest taniec. Jego marzeniem wyjazd do Los Angeles i uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez takich mistrzów jak: Tucker Barkley, Tony Czar, JP San Pedro. Gabryś nie jest w swoich pragnieniach odosobniony. Inni młodzi ludzie także chcą podróżować. Wyniki badania Centrum Badania Opinii Społecznej Polacy o swoich wyjazdach zagranicznych i znajomości języków obcych z sierpnia br. wskazują, że za granicę wyjeżdża 66 proc. Polaków. Wydawać by się mogło, że osoby podróżujące znają języki obce, ale tylko niespełna co drugi ankietowany (46 proc.) twierdzi, że potrafi porozumieć się w jakimś języku. Optymistyczne, że w ciągu ostatnich 12 lat liczba osób posiadających umiejętności lingwistyczne zwiększyła się o 9 procent. Młodzi ludzie są w najlepszej sytuacji. Aż 84 proc. uczniów i studentów deklaruje umiejętność posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym.

A jak jest faktycznie? Wyniki tegorocznych testów gimnazjalnych pokazały znaczną różnicę w poziomie umiejętności językowych młodzieży w miastach i na wsi. Aby tą sytuację poprawić Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło obowiązkową naukę języka obcego we wszystkich szkołach podstawowych i drugi język w gimnazjach. Dotąd, według zestawień GUS Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008 jednego języka obcego uczyło się w szkołach tylko 48,2 proc. ogółu uczniów.

Młodzież, która teraz uczy się w gimnazjach niebawem będzie chciała spełnić swoje pragnienia, podobnie jak Gabryś Piotrowski, który jest obecnie na najlepszej drodze do wzięcia udziału w produkcjach tanecznych w Los Angeles. A co jest marzeniem jego rówieśników? Wyniki badań Opinie i Diagnozy – Młodzież 2008 przeprowadzone przez CBOS mówią, że nastolatkom najbardziej zależy na miłości i przyjaźni (55 proc.), udanym życiu rodzinnym (54 proc.) oraz ciekawej, zgodnej z zainteresowaniami pracy (40 proc.). Natomiast o tym, czy ją zdobędą po ukończeniu szkoły, według 60 proc. ankietowanych, decyduje znajomość języków obcych. Wynika z tego, że młodzi ludzie zrozumieli już znaczenie umiejętności językowych dla swojej przyszłości. A więc: Zrób to dla siebie!

Więcej informacji na: www.profi-lingua.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu