Atom dla Polski

Instytut Globalizacji uruchamia nowy program pt. „Atom dla Polski”. Program będzie skoncentrowany na badaniach wokół planów uruchomienia w Polsce elektrowni jądrowej i wsparciu dla tej decyzji.

W opinii Instytutu Globalizacji budowa co najmniej dwóch elektrowni jądrowych w Polsce jest niezbędna dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

– Polska jest jedynym dużym krajem Unii Europejskiej nie posiadającym własnego reaktora – ubolewa dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. – Gdyby nie protesty ekologów przed 20 laty podsycane zabobonem Czarnobyla, mielibyśmy już własną elektrownie w Żarnowcu – dodaje.

Na świecie pracuje ponad 400 elektrowni atomowych. Najwięcej z nich – 151 znajduje się w Europie. We Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Hiszpanii energetyka jądrowa jest filarem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Instytut Globalizacji stoi na stanowisku, że dla Polski priorytetem jest budowa własnych reaktorów jądrowych, a nie realizacja narzuconej przez Brukselę (a de facto przez Francję i Niemcy), polityki ograniczanie emisję dwutlenku węgla.

Koszty europejskiej polityki wobec zmian klimatu w latach 2010-2030 będą kosztowały Polskę blisko 7 bln złotych. – To pieniądze wyrzucone w błoto – tłumaczy Tomasz Teluk. – Podobna kwota wystarczyłaby na budowę co najmniej 10 reaktorów o mocy 1300 MW. Wówczas Polska dysponowałaby dwukrotnie większą mocą energetyczną niż dzisiejsza Hiszpania – dodaje.

Budowa reaktorów jądrowych to współcześnie jeden z najbezpieczniejszych, najtańszych i najczystszych ekologicznie sposobów uzyskiwania energii elektrycznej. Elektrownie atomowe w Polsce to także niższe rachunki za prąd dla polskich rodzin, mniej emisji dwutlenku węgla do atmosfery i większe bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu