Zostań Partnerem kampanii Grunt to rodzina

Fundacja Świętego Mikołaja – działająca na rzecz dzieci z rodzinnych domów dziecka i poprawy warunków matek na rynku pracy – zachęca do współpracy Partnerów w ramach kolejnej, szóstej już edycji kampanii Grunt to rodzina. Akcja wspiera rodzinne domy dziecka oraz przełamuje bariery związane z ich powstawaniem. Wszyscy, którzy przyłączą się do akcji Grunt to rodzina uzyskają – oprócz pomocy dzieciom – dodatkową możliwość promocji i kreowania wizerunku jako firmy zaangażowanej społecznie.

Fundacja Świętego Mikołaja działa w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Program Grunt to rodzina to nie tylko pomoc dla najmłodszych, ale też wspieranie procesu wprowadzania zmian systemowych opieki nad dziećmi osieroconymi. W ciągu 5 lat trwania akcji, Fundacja przekazała środki dla 1000 podopiecznych i zrealizowała 415 przedsięwzięć edukacyjnych. Fundacja zachęca do współpracy sponsorów i partnerów medialnych, z którymi wspólnie przeprowadzi tegoroczną kampanię.

Firmy, które przyłączą się do akcji wesprą:

  • organizację zajęć językowych i wyrównawczych
  • zakup podręczników, komputerów i pomocy naukowych
  • organizację szkoleń dla rodziców
  • organizację pomocy specjalistów
  • zajęcia sportowe i artystyczne
  • organizację wyjazdów edukacyjnych.

Ogólnopolski program Grunt to rodzina 2009 oficjalnie rozpocznie się 3 grudnia 2009. Swoim zasięgiem obejmie: radio, telewizję, prasę, internet, billboardy czy materiały BTL. Działania Fundacji na rzecz rodzinnych domów dziecka doceniono uznając Grunt to rodzinę za najlepszą inicjatywę obywatelską 2005 roku. Nagroda ta stanowi jedno z najwyższych wyróżnień dla organizacji pozarządowych w Polsce.

„Dzieci osierocone potrzebują miłości i opieki, ale także wsparcia w rozwiązywaniu problemów. Często brakuje im motywacji do nauki, mają niską samoocenę, a przez to kłopoty w szkole. Aby im pomóc, utworzyliśmy – w ramach kampanii Grunt to rodzina – Fundusz Edukacyjny. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie projektem i coraz więcej rodzin zgłasza nam potrzeby swoich dzieci, które możemy sfinansować dzięki hojności naszych darczyńców. Chcemy działać jeszcze intensywniej, dlatego do organizacji szóstej już edycji kampanii poszukujemy Partnerów – firm i instytucji, z którymi wspólnie spełnimy marzenia i wesprzemy rozwój edukacyjny dzieci. W zamian oferujemy możliwość budowy programu społecznej odpowiedzialności biznesu, wolontariatu pracowniczego czy innych form promocji w komunikacji marketingowej” – mówi Michał Rżysko z Fundacji Świętego Mikołaja.

W Polsce – spośród wszystkich dzieci osieroconych – zaledwie 8,5% mieszka w rodzinnych domach dziecka. W 2011 roku planowane jest wejście w życie ustawy o pieczy zastępczej, która szczegółowo określi zasady postępowania dotyczące opieki nad dziećmi pozbawionymi rodziców. Nowe prawo zakłada, że wychowankowie do 7. roku życia – zamiast w państwowych domach dziecka – będą przebywać w domach rodzinnych. W kolejnych pięciu latach planuje się, że w instytucjonalnych jednostkach będą umieszczane już tylko dzieci powyżej 10. roku życia, aż do całkowitego zamknięcia tego typu placówek. Jednocześnie rodziny zastępcze otrzymają wsparcie finansowe. Dziś to przede wszystkim przeszkody formalne i brak pieniędzy sprawiają, że rodzin decydujących się na założenie rodzinnego domu dziecka jest za mało.

„Dla najmłodszych rodzicielstwo zastępcze to najlepsze rozwiązanie. Z naszych badań wynika, że dzieci trafiające do rodzinnych domów dziecka z dużych placówek mają mnóstwo problemów, w tym ogromne braki w edukacji. Prowadząc kampanię Grunt to rodzina chcemy dać im szansę na normalne i szczęśliwe dzieciństwo. Jednocześnie pragniemy przełamywać bariery i stereotypy utrudniające zakładanie rodzinnych domów dziecka. Osoby, które decydują się na rodzinną formę opieki zastępczej, oferują coś bardzo ważnego i potrzebnego – uczą życia i dają możliwość rozwoju. Dlatego zachęcamy wszystkich do włączenia się w naszą akcję” – mówi Michał Rżysko z Fundacji Świętego Mikołaja.

Kampania Grunt to rodzina Fundacja Świętego Mikołaja prowadzona jest od 2004 roku. Akcja ma na celu propagowanie rodzicielstwa zastępczego, udzielanie wsparcia osobom zainteresowanym zakładaniem tego typu rodzin oraz pomoc w przygotowaniu dzieci i młodzieży do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach projektu organizowana jest zbiórka pieniędzy na Fundusz Edukacyjny, z którego środki przeznaczane są na realizację przedsięwzięć edukacyjnych. Dzięki zgromadzonym funduszom możliwa jest organizacja zajęć wyrównawczych, językowych, zakup podręczników, wyjazdy edukacyjne czy kursy dla opiekunów. W 2009 roku została przeznaczona kwota 1,3 mln zł na realizację 157 projektów edukacyjnych, które zwyciężyły w konkursie organizowanym w ramach kampanii Grunt to rodzina. O dofinansowanie mogły ubiegać się rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze oraz stowarzyszenia lub organizacje współpracujące z wychowankami rodziców zastępczych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu