Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2009

Wczoraj na Politechnice Warszawskiej rozpoczął się już czwarty Warszawski Salon Maturzystów. Jest to największe tego rodzaju wydarzenie w Polsce. W drugi dzień Salonu Maturzystów – 10 września, zapraszamy na spotkania z przedstawicielami Miasta stołecznego Warszawy.

Czwartek, 10 września 2009 r., Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 231

1. „Studia czy studia i praca” godz. 9:00 – 10:15

Doświadczenia ludzi sukcesu. Popularyzacja dobrych praktyk. Spotkanie maturzystów z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim i pracodawcami.

2. „Studiuj z głową” godz. 10:30 – 12:00

Kariera zawodowa a predyspozycje młodzieży oraz potrzeby rynku pracy. Jak wybrać dalszą ścieżkę kształcenia. Spotkanie maturzystów z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim.

3. „Kariera zawodowa” godz. 12:30 – 14:00

Jak rozwijać ścieżkę kariery uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie dyrektorów szkół z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim, przedstawicielami akademickich biur karier, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, doradcami zawodowymi.

Uczestnikami spotkań będą dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, doradcy zawodowi szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradcy zawodowi akademickich biur karier, pracownicy naukowi wyższych uczelni, przedstawiciele oświaty samorządowej, pracodawców i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkania w ramach Salonu Maturzystów dostarczają uczniom klas maturalnych rzetelną wiedzę na temat egzaminu maturalnego w roku 2010, a także na temat zasad rekrutacji do szkół wyższych na rok akademicki 2010/2011. W programie imprezy są spotkania z ekspertami OKE na temat matury, prezentacje uczelni, warunki studiowania i perspektywy zatrudnienia absolwentów. Maturzyści 2010 muszą do końca września złożyć wstępną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na maturze – Salon Maturzystów jest zatem idealnym miejscem na dokonanie optymalnego wyboru.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu