Przejdź do treści

Polacy stawiają na produkty markowe

Po raz pierwszy z badań prowadzonych na zlecenia Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych „ProMarka” wynika, że najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy zakupie produktów codziennego użytku jest jakość, a nie tak jak dotychczas cena.

Jednocześnie Polacy uznają, że produktem gwarantującym wysoką jakość jest produkt markowy. Według badanych to właśnie produkty markowe cechuje wysoka jakość (73%), którą wymieniają obok znanego producenta (74%) i powszechnie znanej marki (56%).

Pasta do zębów, kremy i kosmetyki to kategorie produktów, w odniesieniu do których marka produktu ma największy wpływ na decyzje zakupowe – ponad 70% konsumentów zazwyczaj kupuje markowe produkty z tych kategorii.

Znany producent oraz nowe technologie i badania to powody dla których kupujemy markowe kosmetyki. Według respondentów produkt markowy z kategorii kosmetyków to przede wszystkim produkt znanego producenta (68%), zaawansowany technologicznie (64%), o powszechnie znanej marce (63%) i wysokiej jakości (62%).

Z przeprowadzonych przez agencje badawczą MASMI na zlecenie Stowarzyszenia ProMarka1 badań dotyczących m. in. stosunku konsumentów do produktów markowych potwierdza się, że różnym grupom produktów przypisujemy też różne cechy charakteryzujące produkt markowy.

Dla środków czystości i środków do prania najważniejszą cechą markowego produktu z tej grupy jest fakt jego reklamowania (57%). Z kolei dla kategorii ubrań, najbardziej liczy się możliwość reklamacji (80%) – szeroko rozumiany zwrot oraz trwałość produktu (70%). Wybierając markowe produkty dóbr szybkozbywalnych, kierujemy się przede wszystkim ich dostępnością (70%). Inne cechy decydują o wyborze markowych paliw i olejów silnikowych. Najważniejszą ich cechą według respondentów jest zaawansowanie technologiczne (51%), a także znany producent (43%) oraz wysoka jakość (45%).

Nie bez wpływu na decyzje dotyczące wyboru produktów markowych jest też płeć konsumenta – mężczyźni częściej kupują markowe piwo, baterie, paliwa i oleje silnikowe, natomiast kobiety – markowe kawy, przyprawy, środki do prania, produkty higieniczne i płyny do mycia naczyń.

Jednocześnie z badań wynika, że pomimo iż przypisujemy „marce” różne cechy, sama marka ma znaczenie podczas decyzji o wyborze produktu dla prawie połowy konsumentów (48%). Wybieramy również produkty o wysokiej jakości nie uświadamiając sobie, że wówczas również kierujemy się marką.

Producenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu ProMarka podkreślają, że wybierając produkty markowe wiemy, jakie wartości kryją się za daną marką, a to przekłada się z kolei na pewność dokonania trafnego wyboru.

Rafał Szysz, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia ProMarka mówi: „Od kilku lat regularnie badamy jak polscy konsumenci postrzegają produkty markowe i jakie kryteria biorą pod uwagę dokonując zakupów. Są to niezwykle cenne informacje dla wszystkich producentów, pokazują bowiem sposób postrzegania przez konsumentów produktów markowych. Po raz pierwszy z badań wynika, że Polacy bardziej niż na cenę zwracają uwagę na jakość. W obecnej edycji kampanii „Wybierz Markowe” kładziemy nacisk na cechy produktów markowych w tym stosunek jakości do ceny i bezpieczeństwo”.

Oszczędność

Podejmując decyzje finansowe konsumenci starają się maksymalizować korzyści. Produkty markowe dzięki swojej jakości i trwałości, dłużej służą konsumentom, a z perspektywy czasu okazują się tańsze.

Jakość

Produkty markowe to produkty o wysokiej jakości, wielokrotnie sprawdzane i udoskonalane. Producenci dysponują zapleczem naukowym, wiedzą i doświadczeniem. Wykorzystują też najnowocześniejsze technologie, inwestują w badania, wprowadzają innowacje, które gwarantują wysoką jakość.

Bezpieczeństwo

Produkty markowe podlegają ścisłym kontrolom jakości, są monitorowane zarówno na każdym z etapów produkcji, jak i po opuszczeniu fabryki. Ich producenci, mając możliwość pełnej identyfikacji produktów potrafią, dokładnie określić, gdzie znajduje się i jak przechowywany jest każdy z produktów zanim trafi na sklepową półkę. Produkty markowe posiadając wymagane certyfikaty i atesty, często przewyższają stawiane im wymagania jakościowe.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą MASMI Poland. Badanie zrealizowano za pomocą ankiet internetowych, w dniach 23-29 lipca 2009 na ogólnopolskiej, miejskiej próbie N=600, z konsumentami którzy nie odrzucają produktów markowych.