Przejdź do treści

Po co nam parki

W sobotę, 12 września br. o godzinie 12.00 w Parku im. Marszałka Rydza Śmigłego (na tyłach Sejmu, przy Al. Na Skarpie) odbędzie się kolejna „zielona” debata w formie śniadań na trawie. Zapraszamy z dziećmi, przyjaciółmi, kocami, koszami piknikowymi.Tym razem otwarta dyskusja z udziałem ekspertów, mieszkańców i urzędników skupi się na sposobach spędzania czasu w parkach w zależności od ich urządzenia. Dodatkowo zostanie podjęta próba odpowiedzi m.in. na pytania: Jak i o co pytać przed rozpoczęciem projektowania parku? Czy mieszkańcom wolno zaprojektować park? Czy da się stworzyć park idealny?

Debatę poprowadzi dr Andrzej Kassenberg (Instytut na Rzecz Ekorozwoju). Organizatorem spotkań jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy wsparciu merytorycznym Biura Ochrony Środowiska, partnerem – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

„Zielone” debaty to cykl otwartych debat z udziałem urzędników, ekspertów i mieszkańców dotyczących zielonej przestrzeni Warszawy. Planowane jest sześć spotkań z mieszkańcami realizowanych w formie umownych śniadań na trawie. Kontekst historyczny oraz zagadnienia planowania i funkcjonowania zieleni w miastach są punktem wyjścia do dyskusji dotyczących warszawskiej zieleni: jaka jest, jaka powinna być, czego potrzebują mieszkańcy i czy inwestycje odpowiadają na te potrzeby. Dotychczasowe debaty dotyczyły historii zieleni, znaczeniu alternatywnych form zieleni dla krajobrazu nowoczesnego miasta oraz możliwości działań twórczych na terenach zielonych. Dodatkowe informacje o cyklu: http://um.warszawa.pl/konsultacjespoleczne/?id=zielone_debaty.