Kongres ERSA 2009 Łódź

Pierwsze duże międzynarodowe spotkanie zrównoważone w Polsce European Regional Science Association (ERSA) to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające naukowców, badaczy oraz pracowników uniwersyteckich zajmujących się gospodarką przestrzenną, rozwojem regionalnym i lokalny, rozwojem zrównoważonym i zagadnieniami pokrewnymi.

Od niespełna 50 lat członkowie ERSA spotykają się co roku na walnym zgromadzeniu w jednym z ważniejszych miast Europy. W zeszłych latach były to Liverpool, Amsterdam, Paryż, w tym roku – Łódź. Lokalny Komitet Organizacyjny zdecydował, że 49. kongres będzie pierwszym w historii stowarzyszenia, na którym wprowadzony zostanie nowy standard organizacji podobnych spotkań – standard spotkań zrównoważonych.

Zrównoważony sposób na przewagę konkurencyjną

Idea takiego spotkania wywodzi się z teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, który jako doktryna rozwoju globalnej społeczności oraz poszczególnych sektorów biznesu powstał pod koniec lat 80-tych.

Strategia zrównoważonego rozwoju lokalnej i globalnej społeczności oraz mniejszych przedsiębiorstw i korporacji opiera się na trzech priorytetach:

  • zmniejszenia negatywnego wspływu na środowisko naturalne
  • pozytywnego oddziaływania na lokalną społeczność
  • redukcji kosztów produkcji i eksploatacji.

Założenia zrównoważonego rozwoju (Sustainability) oraz pochodnej koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) bardzo szybko zostały włączone w polityki zarządzania firm, które w kreowaniu nowego modelu biznesu dostrzegły szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Dość szybko też pojawiły się normy i certyfikaty systematyzujące proces zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwami – ISO 14001 oraz ISO 9001. W efekcie nie wiele jest w tym momencie koncernów, które nie wprowadzają w życie (z większym lub mniejszym powodzeniem) założeń tej polityki rozwoju.

W 2007 roku British Standard Institute opublikował standard spotkań zrównoważonych: Sustainable Event Standard BS 8901. Był on odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w szybko rozwijającym się przemyśle spotkań (kongresy, spotkania motywacyjne i nagrodowe, eventy). Okazało się bowiem, że dla meeting plannerów współpracujących przy organizacji spotkań z dużymi korporacjami zaoferowanie możliwości zorganizowania spotkania zrównoważonego jest szansą na uzyskanie zdecydowanej przewagi rynkowej.

Zrównoważony kongres w Łodzi

Firma Meeting Designers, wdrażająca standard BS 8901 jako pierwsza na polskim rynku, rozpoczęła współpracę z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym kongresu ERSA 2009. Zespół Meeting Designers odpowiadał za konsultację, wdrożenie i ewaluację rozwiązań zrównoważonych na kongresie. Zapięcie na ostatni guzik przygotowań do 4-dniowego kongresu trwało 8 miesięcy. Ilość zaangażowanych organizacji, rozwinięta sieć dostawców, szkolenia obsługi konferencyjnej – wszystko to wymagało precyzyjnego planowania i koordynacji. Tak, aby 550 osób jakie przewinęło się przez sale obrad mogło jak najlepieji wykorzystać czas jaki przeznaczyli na uczestnictwo w sesjach naukowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu