Przejdź do treści

Komitet doradczy dla partnerów Infor w regionie EMEA

Firma Infor, dostawca specjalistycznych rozwiązań biznesowych ogłosiła dziś ustanowienie Komitetu Doradczego w regionie EMEA, składającego się z liderów technologii informatycznych oraz przedstawicieli Infor zajmujących się partnerstwem biznesowym. Zadaniem Komitetu jest wspieranie rozszerzonej komunikacji i współpracy pomiędzy firmą Infor i siecią partnerów pośrednich. Dzięki temu Infor w dalszym ciągu będzie mógł dostarczać innowacyjne oprogramowanie z przyjaznymi klientowi sposobami realizacji i finansowania.

Mając na celu wzmocnienie stosunków między firmą Infor i jej resellerami (VAR), Komitet Doradczy Infor dla Partnerów (ang. Infor Channel Advisory Council) stanie się organem reprezentującym sieć partnerów Infor, realizującym korzystne dla obu stron cele. Przed wspólnymi spotkaniami Komitet będzie dostarczał partnerom Infor zakres tematyczny spotkania. Ma to na celu uzyskanie opinii i wglądu w wiedzę partnerów, a następnie podzielenia się nią z kierownictwem Infor. Po zakończeniu spotkania, Komitet przekaże informacje, wnioski i decyzje z powrotem do sieci partnerskiej.

Zapewniając bezpośrednią linię komunikacyjną z decydentami Infor, firma zwiększa kompetencje i znaczenie partnerów oraz zapewnia sobie bardziej bezpośredni dostęp do wiedzy o rynku i branży. Przybliżanie partnerom technologii Infor umożliwi wspólne tworzenie spójnych standardów globalnych i przekazywanie cennych informacji na temat kierunku rozwoju produktów i strategii sprzedaży. Pomoże też zwiększyć sprzedaż pośrednią oraz wydajność. Komitet ma zamiar również pozyskać nowych partnerów z głęboką znajomością branży i znajomością systemów wspomagających zarządzanie firmą w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych i hurtowej dystrybucji.

Komitet Doradczy Infor dla Partnerów składa się z 10 partnerów firmy w regionie EMEA reprezentujących przekrój rozwiązań i sektorów przemysłu. Grupa spotyka się co kwartał pod przewodnictwem Jean-Philippe Pommel’a, wiceprezesa Infor ds.partnerów i sojuszy w regionie EMEA. W spotkaniu biorą udział działy sprzedaży firmy Infor i reprezentanci partnerów. Członkowie są nominowani przez Infor i zmieniają się w cyklu rocznym w celu zapewnienia szerokiego spektrum reprezentacji.

„Partnerzy Infor stanowią ważną część w struktury sprzedaży i wsparcia, generując 24 procent naszych globalnych dochodów. Dlatego, aby wspomóc naszych resellerów w oferowaniu rozwiązań dla rosnącej bazy klientów, staramy się zapewnić im najlepsze szkolenia i narzędzia edukacyjne” powiedział Dennis Michalis, wiceprezes ds. globalnych partnerów Infor. „Komitet Doradczy stanowi aktywne forum dla naszych partnerów. Dzięki niemu możemy wspólnie przedyskutować zagadnienia, trendy czy najlepsze praktyki na rynku. Jednocześnie zespół Infor otrzymuje najważniejsze opinie klientów na temat tego, co uznali za najistotniejsze dla ich branży.“

Dodatkowe informacje