Przejdź do treści

HP przyspiesza rozwój biznesu, wprowadzając na rynek innowacje w dziedzinie wirtualizacji

HP zapowiada pierwsze oparte na oprogramowaniu VMware rozwiązanie wirtualnych komputerów biurkowych w cenie poniżej 1000 USD

HP zapowiedział na targach VMworld 2009 wprowadzenie na rynek nowatorskich rozwiązań do zarządzania i usług, które umożliwiają korzystną dla firm wirtualizację nie tylko serwerów, lecz także całej infrastruktury.

Pozwoli to klientom maksymalnie zwiększyć wykorzystanie zasobów i produktywność administratorów, a także przyspieszyć rozwój działalności biznesowej.

HP zapowiedział również wprowadzenie na rynek pierwszego rozwiązania infrastruktury wirtualnych komputerów biurkowych w cenie poniżej 1000 USD za stanowisko użytkownika(1). Rozwiązanie zostało zaprezentowane podczas wystąpienia dyrektora generalnego firmy VMware, Paula Maritza.

Infrastruktura wirtualnych komputerów biurkowych to oparty na serwerach model systemu obliczeniowego, który daje użytkownikom wrażenie pracy na komputerze biurkowym, zabezpieczając jednocześnie wszystkie aplikacje oraz zarządzanie i przetwarzanie w centrum przetwarzania danych. Architektura referencyjna HP Virtual Desktop Reference Architecture for VMware View rozwiązuje zwłaszcza problemy wąskich gardeł w wydajności oraz złożoności zarządzania, typowe dla innych produktów tego typu. Klienci mogą przetestować nową technolgię w wybranych centrach rozwiązań HP na całym świecie.

Branżowa firma analityczna IDC prognozuje, że do 2012 r. firmy wydadzą prawie 100 mld USD na zarządzanie i administrowanie serwerami wirtualnymi oraz spodziewa się, że liczba nowych instalacji serwerów wirtualnych już pod koniec bieżącego roku przekroczy liczbę dostarczanych serwerów fizycznych(2). HP jest pierwszym dostawcą, który rozwiązał opisane problemy poprzez dostarczenie infrastruktury konwergentnej, łączącej w jedną całość wszystkie zasoby centrum przetwarzania danych, w tym serwery, pamięć masową, sieć, system wejścia-wyjścia, aplikacje i komputery biurkowe.

— Dyrektorzy ds. informatyki potrzebują rozwiązań zapewniających większe oszczędności z wirtualizacji i jednocześnie upraszczających infrastrukturę oraz łagodzących problemy administracyjne spowodowane przez rosnącą liczbę maszyn wirtualnych – powiedział Mark Potter, wiceprezes oraz dyrektor działu Infrastructure Software and Blades, HP — Od ponad 5 la HP i VMware wspólnie inwestują w technologie, które pozwalają klientom czerpać maksymalne korzyści z wirtualizacji. Dzięki objęciu wirtualizacją nie tylko serwerów, lecz także pozostałej infrastruktury, za pomocą opracowanych przez HP rozwiązań infrastruktury konwergentnej, klienci mogą w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników, aplikacji oraz infrastruktury technicznej.

Pora rozpocząć wirtualizację infrastruktury firmy

Tylko HP może dostarczyć rozwiązanie zapewniające pełną, kompleksową wirtualizację, obejmujące sprzęt i oprogramowanie, które:

 • udostępnia ekonomiczną infrastrukturę wirtualnych komputerów biurkowych zapewniającą lepszą ochronę danych oraz dłuższy czas pracy bez przestojów. Architektura referencyjna HP Virtual Desktop Reference Architecture for VMware View™ obniża również koszty pomocy technicznej w porównaniu z tradycyjnymi środowiskami komputerów PC(3).
 • pozwala obniżyć koszty nawet o 50% i zwiększyć wykorzystanie pojemności nawet o 33% poprzez wirtualizację pojemności pamięci masowej za pomocą rozwiązania HP LeftHand P4000 i innych rozwiązań do wirtualizacji z serii StorageWorks(3).

Informacje dotyczące innych nowych rozwiązań do wirtualizacji infrastruktury można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/go/virtualization.

Zwiększenie produktywności administratorów

Klienci potrzebują narzędzi upraszczających zarządzanie infrastrukturą wirtualną i fizyczną w centrum przetwarzania danych oraz umożliwiających uzyskanie maksymalnych korzyści z inwestycji w oprogramowanie VMware. HP, we współpracy z firmą VMware, udostępnia nowe możliwości pokonywania barier między odrębnymi fizycznymi i wirtualnymi zasobami centrum przetwarzania danych poprzez ujednolicone zarządzanie i automatyzację. Najważniejsze korzyści dla klientów:

 • Po raz pierwszy możliwy jest bezpośredni dostęp administratorów do infrastruktury fizycznej, z poziomu konsoli VMware vCenter™, w celu zarządzania stanem serwerów i zużyciem energii oraz zdalnej kontroli z wykorzystaniem oprogramowania HP Insight Control for VMware vCenter™.
 • Zwiększenie efektywności administratorów dzięki oprogramowaniu HP Operations Manager for Virtualization, które umożliwia monitorowanie dostępności i wydajności wszystkich zasobów wirtualnych i fizycznych z poziomu jednej wspólnej konsoli.
 • Zmniejszenie ryzyka przestojów dzięki rozwiązaniu HP Network Automation, które po raz pierwszy oprócz kontroli nad fizycznymi środowiskami sieciowymi zapewnia administratorom również kontrolę nad rozwiązaniem VMware vSwitch.
 • Uproszczenie zarządzania pamięcią masową poprzez monitorowanie i konfigurowanie macierzy HP Enterprise Virtual Array w ramach maszyny wirtualnej z wykorzystaniem nowego pakietu do zarządzania HP StorageWorks Command View Enterprise Virtual Array.
 • Uproszczenie i zmniejszenie ryzyka migracji do rozwiązań służących do wirtualizacji klientów dzięki ofercie oprogramowania HP Virtual Client Essentials, która zawiera łatwe w obsłudze narzędzia do instalacji i konfigurowania terminali thin client oraz zarządzania nimi. Oprogramowanie to obejmuje również zmodyfikowane rozwiązanie do wdrażania komputerów PC i będzie wspomagać programową implementację protokołu PC over IP (PCoIP) przez firmę VMware.

Szybsze osiąganie korzyści

HP oferuje bogate doświadczenie, szeroką gamę technologii, sieć partnerów oraz usługi niezbędne do uproszczenia złożonych projektów wirtualizacji, zapewniając:

 • Ulepszenie zarządzania zwirtualizowanymi środowiskami w centrum przetwarzania danych w wyniku umowy o współpracy podpisanej ostatnio przez firmę EDS należącą do HP i firmę VMware. Umowa ta pozwala połączyć wiedzę specjalistyczną firmy EDS w dziedzinie centrów przetwarzania danych z najbogatszym w branży doświadczeniem firmy VMware w zakresie wirtualizacji, aby zapewnić klientom zaawansowane, dobrze zarządzane zwirtualizowane środowisko.
 • Obniżenie całkowitego kosztu posiadania i zmniejszenie ryzyka dzięki wykorzystaniu najlepszych procedur wirtualizacji udostępnianych przez usługę HP SAN Readiness Assessment for Server Virtualization oraz nowe usługi pakietowe HP Migration Services for VMware vSphere.
 • Najbardziej zoptymalizowane w branży, przeznaczone dla partnerów rozwiązania do wirtualizacji sprzętu na platformie HP BladeSystem dzięki udostępnieniu programu dla partnerów HP Solution Builder for BladeSystem. W ramach tego programu HP oferuje 334 partnerom usługi technologiczne, marketingowe i integracyjne oraz usługi testowania, dzięki którym ich rozwiązania będą mogły maksymalnie wykorzystywać możliwości platform serwerowych HP.
 • Zwiększenie wydajności sieci i obniżenie kosztów. We współpracy z firmą VMware HP wykorzystuje otwarte standardy branżowe, takie jak Virtual Ethernet Port Aggregator (VEPA), aby udostępnić proces wirtualizacji przełączników, kart sieciowych i punktów dostępowych.

Światowy lider w dziedzinie technologii firmy VMware

Zapewniający największą wydajność wirtualizacji serwer HP ProLiant DL785 G6 uzyskał najwyższy wynik w branżowym teście wzorcowym VMware VMmark ― 53,73 dla 35 pakietów Tile. To wynik o 58% lepszy od najwyższego poprzednio wyniku uzyskanego przez serwer 8-gniazdowy (48 rdzeni). HP uzyskał również najwyższe wyniki dla czterech procesorów i 24 rdzeni, a także dla dwóch procesorów i ośmiu rdzeni(4).

HP dysponuje systemami serwerowymi i systemami pamięci masowej, które uzyskały najwięcej certyfikatów firmy VMware, oraz największą liczbą specjalistów z certyfikatem VMware serwisujących środowiska heterogeniczne. HP oferuje również największą ogólnoświatową sieć centrów szkoleniowych autoryzowanych przez firmę VMware (VMware Authorized Training Center) liczącą ponad 100 takich centrów zlokalizowanych w ponad 30 krajach.

Więcej informacji dotyczących niniejszego komunikatu można znaleźć w elektronicznym zestawie informacji prasowych pod adresem http://www.hp.com/go/HPatVMworld2009.

(1) Kalkulacja ceny wynoszącej mniej niż 1000 USD na użytkownika obejmuje elementy sprzętowe i programowe infrastruktury wirtualnych komputerów biurkowych (pakiet licencji VMware View Premier, licencje Microsoft® VECD oraz licencje na oprogramowanie HP) dla w pełni obciążonej konfiguracji wirtualnych komputerów biurkowych przeznaczonej dla 750 intensywnie pracujących użytkowników.

(2) „IDC Worldwide Server Virtualization Shipment Forecast” (Prognoza IDC dotycząca światowych dostaw rozwiązań do wirtualizacji serwerów), sierpień 2009 r.

(3) Obliczenia dokonane na podstawie połączonych wytycznych dotyczących najlepszych procedur.

(4) Wyniki testu VMware VMmark, 25 sierpnia 2009 r. Test VMmark wykorzystuje testy SPECjbb2005 i SPECweb2005, które można otrzymać od organizacji Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC). Ponadto HP niezależnie opublikował wyniki testu VMmark dla serwerów 2-procesorowych/8-rdzeniowych dostępne pod adresem http://h18004.www1.hp.com/products/servers/proliant-bl/hp_bl490g6_x5570_vmmark.pdf.