Przejdź do treści

Sport budzi również Podlasie?

Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów opublikowała kolejny raport z cyklu „Stolice Regionów”. Analiza wizerunku Białegostoku potwierdza regułę – najczęściej o polskich miastach pisze się w kontekście sportu.

W 2008 roku w prasie ukazało się blisko 26 tys. publikacji, w których pojawiła się nazwa stolicy Podlasia. To najmniejsza liczba informacji spośród przeanalizowanych dotąd miast (Rzeszów, Szczecin, Kraków, Gdańsk, Olsztyn).

Z analizy tematycznej materiałów wynika, że aż 35% informacji dotyczyło sportu, głównie za sprawą Jagiellonii Białystok. Drugim w kolejności najczęściej poruszanym zagadnieniem były inwestycje – 16%. Najwięcej pisano o planach budowy Galerii Jagiellonia oraz hali widowiskowo-sportowej. Białystok wymieniano również w kontekście drogi ekspresowej Via Baltica. Zagadnienia te jednak tylko nieznacznie ustąpiły miejsca kwestiom związanym z kulturą – 15%. Dość często podejmowanym tematem była również promocja – 11%. Informowano o kampaniach „Żubr budzi Podlasie” oraz „Wschodzący Białystok”, omawiano pojawienie się nowego logo miasta. Na łamach prasy dyskutowano również o złym stanie służby zdrowia w regionie. Szeroko komentowano ponadto zabiegi Białegostoku o znalezienie się w strefie objętej małym ruchem granicznym. Na poziomie 3% utrzymuje się liczba informacji na temat bezrobocia w województwie, podobnym jak w większości pozostałych, przeanalizowanych dotąd regionów. Wyższy udział publikacji na ten temat odnotowano tylko w przypadku Podkarpacia (5%).

Podsumowano również liczbę publikacji, dotyczących miast powiatowych województwa podlaskiego. Biorąc pod uwagę wszystkie materiały prasowe, zdecydowanie najwięcej pisano o Łomży. Do najczęściej przywoływanych w kontekście Białegostoku ośrodków należą Łomża, Suwałki i Bielsk Podlaski.

Najbardziej aktywnym tytułem prasy regionalnej był „Kurier Poranny”. Wśród dzienników ogólnopolskich najwięcej o Białymstoku, podobnie jak w przypadku innych analizowanych dotąd miast, napisano w „Rzeczpospolitej”.

Opracowania powstały w oparciu o publikacje prasowe roku 2008. Analizą objęta została prasa regionalna, biznesowa, specjalistyczna, sportowa, dzienniki, tygodniki opinii i in. Łącznie ponad 1000 tytułów prasowych.