Przejdź do treści

Polska premiera światowej metodyki PRINCE2:2009

Po raz pierwszy w Polsce wystąpi Andy Murray, autor światowej metodyki zarządzania projektami PRINCE2:2009. Polska premiera jej najnowszej wersji, zostanie zaprezentowana na seminarium organizowanym przez firmę CRM, spółkę z Grupy Kapitałowej Wola Info.Seminarium przeznaczone jest dla wyższej i średniej kadry kierowniczej firm prywatnych oraz publicznej administracji centralnej i samorządowej. W trakcie konferencji przedstawione zostaną informacje o stosowaniu na polskim rynku najważniejszych elementów gamy produktów Office of Government Commerce OGC i APMG, przede wszystkim w aspektach zarządzania strategicznego.

Głównym prowadzącym będzie Andy Murray, Autor Wiodący metodyki, który po raz pierwszy przedstawi ją w Polsce. Oprócz Andy Murraya wystąpi również Alan Harpham, Prezydent Association of Project Management Group APMG oraz członek PM Ambassadors™ Speakers Bureau. Prezydent tej prestiżowej, światowej organizacji, David Pells określa Alana Harphama, jako jednego z najbardziej doświadczonych ze znanych mu menedżerów zajmujących się projektami oraz jako jednego z najbardziej szanowanych liderów project management na świecie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest firma CRM SA, która posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu akredytowanych szkoleń i egzaminów z zakresu metodyki PRINCE2. CRM SA jest pierwszą w Polsce akredytowaną przez Association of Project Management Group Ltd. (APMG) organizacją szkoleniową (Accredited Training Organisation – ATO) w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2. – Jako jedyna „ATO” w Polsce zatrudniamy aż sześciu akredytowanych trenerów z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 oraz dwóch akredytowanych konsultantów z zakresu metodyki PRINCE2. Jesteśmy też jedyną w Polsce akredytowaną przez APMG organizacją doradczą (Accredited Consulting Organisation – ACO), uprawnioną do przeprowadzania audytów w zakresie zarządzania projektami, z wykorzystaniem podejścia opisanego w PRINCE2 Maturity Model (P2MM/P3M3), które pozwala na określenie poziomu dojrzałości organizacji w zarządzaniu projektami- podkreśla Piotr Kotelnicki, prezes CRM SA. Oprócz usług szkoleniowych i doradczych, CRM SA oferuje także wsparcie we wdrożeniu metodyki PRINCE2 do zarządzania projektami w organizacji klienta.