Oracle przedstawia rozwiazanie Oracle Revenue Management and Billing for Health Insurance

Elastyczne, oparte na regułach rozwiązanie umożliwia instytucjom oferującym ubezpieczenia zdrowotne przekształcenie procesu rozliczania w celu zwiększenia przychodów, obniżenia kosztów operacyjnych oraz podniesienia poziomu obsługi klientówNajważniejsze fakty:

  • Firma Oracle wprowadziła na rynek rozwiązanie Oracle Revenue Management and Billing for Health Insurance, zapewniając instytucjom finansującym świadczenia zdrowotne kompleksowe, elastyczne rozwiązanie do konsolidacji infrastruktury rozliczeń, które pozwoli im zoptymalizować obsługę klientów oraz osiągnąć maksymalną rentowność.
  • W dzisiejszych realiach jest szczególnie ważne, aby takie instytucje mogły skoncentrować się na zwiększaniu przychodów i obniżaniu kosztów, zapewniając jednocześnie doskonałą obsługę klientów. Rozwiązanie Oracle Revenue Management and Billing for Health Insurance pomaga sprostać temu wyzwaniu, umożliwiając efektywne, uproszczone procesy rozliczania, płatności i windykacji należności.
  • Zapewniając pełny wgląd w rozliczenia z klientami, nowe rozwiązanie umożliwia i ułatwia dostosowywanie oferty polis, zapewniając w ten sposób wyższy poziom zadowolenia klientów oraz ich większą lojalność.
  • Rozwiązanie Oracle Revenue Management and Billing for Health Insurance pomaga sprostać zapotrzebowaniu ubezpieczycieli finansujących świadczenia zdrowotne na kompleksowe i skonsolidowane narzędzia do zarządzania rozliczeniami, które umożliwiają tworzenie strategii wielokanałowych i zwiększają szanse na sprzedaż produktów powiązanych.

Wysoki poziom obsługi klientów przy niskich kosztach posiadania

  • Rozwiązanie Oracle Revenue Management and Billing for Health Insurance pozwala zminimalizować ilość ręcznie wykonywanych działań zaplecza koniecznych przy przetwarzaniu zapytań oraz korekt dotyczących rozliczeń.
  • Ułatwia również integrację z istniejącymi rozwiązaniami do administrowania polisami, rachunkowością i płatnościami, co pozwala usprawnić procesy biznesowe przy minimalnych kosztach.
  • Oracle Revenue Management and Billing for Health Insurance oferuje konfigurowalne reguły biznesowe, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko wdrażać zmiany w systemie rozliczeń, co pomaga zminimalizować koszty wprowadzania na rynek nowych produktów.
  • Internetowe funkcje samoobsługi i rozliczeń elektronicznych zapewniają klientom, agentom i brokerom lepszy dostęp do informacji oraz większy wybór kanałów prowadzenia interesów z ubezpieczycielami finansującymi świadczenia zdrowotne. Pozwala to ograniczyć ogólną liczbę zapytań w sprawach rozliczeń oraz ich korekt.
  • Rozwiązanie Oracle Revenue Management and Billing for Health Insurance umożliwia stały rozwój firm ubezpieczeniowych finansujących świadczenia zdrowotne, oferując możliwość obsługi baz osobowych różnej wielkości, zawierających dane od kilku tysięcy do kilku milionów klientów.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu