Hicron Consulting wspomaga zarządzanie w Kompanii Piwowarskiej

Kilkusetletnie doświadczenia w warzeniu piwa, przestrzeganie światowych standardów oraz zaawansowane technologie gwarantują najwyższą jakość produktów Kompanii Piwowarskiej. Z kolei wysoką jakość zarządzania zapewnia firmie stale rozwijany system SAP. W latach 2008-2009 konsultanci Hicron Consulting współpracowali z Kompanią Piwowarską przy rozbudowie systemu SAP o niestandardowe rozwiązania, wspierające zarządzanie firmą w obszarze sprzedaży oraz logistyki.

Rozwiązania wdrożone przez Hicron Consulting dotyczą opracowania nowatorskiego rozwiązania do zarządzania opakowaniami zwrotnymi, zamodelowania w systemie SAP nowego modelu upustów logistycznych. Na tym jednak współpraca się nie kończy, Hicron Consulting wspomagał Kompanie Piwowarską również przy wdrożeniu aplikacji automatyzujących sprzedaż (SFA – Sales Force Automation) i ich integracji z systemem SAP. Złożoność ostatniego z wymienionych projektów – wdrożenia aplikacji SFA – oprócz udziału w projekcie dostawcy oprogramowania – firmy Anica Systems, wymagała zaangażowania dodatkowego eksperta z zewnątrz. Dlatego udział Hicron Consulting w projekcie nie ograniczał się do opracowywania koncepcji biznesowej wdrożenia oraz przełożenia oczekiwań Kompanii Piwowarskiej na możliwości systemu SAP. Pracownicy Kompanii Piwowarskiej, biorąc pod uwagę kompetencje Hicron Consulting i znajomość procesów biznesowych, poprosili reprezentanta Hicron Consulting o kierowanie projektem wdrożenia aplikacji SFA.

„Do wymiany aplikacji SFA, jak do każdego projektu informatycznego w Kompanii Piwowarskiej, podeszliśmy bardzo poważnie. Po pierwsze, zależało nam na posiadaniu najlepszego z dostępnych na rynku rozwiązań – dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Anica Systems. Z drugiej strony chcieliśmy, by w projekcie uczestniczyła osoba, która oprócz znajomości naszych potrzeb będzie znała środowisko takich aplikacji, będzie potrafiła wskazać najlepsze dla nas rozwiązania, a poza tym będzie miała doświadczenie w zarządzaniu tak złożonymi projektami. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy Michała Guzka z Hicron Consulting. – mówi Krzysztof Ptak, kierownik ds. rozwiązań informatycznych w Kompanii Piwowarskiej.

Kompania Piwowarska opiera swój sukces na unikatowym know-how i wypracowywanej przez wiele lat specyfice działania. To wszystko przekłada się na posiadanie jednego z najbardziej złożonych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb systemu. System SAP Kompanii Piwowarskiej jest więc pełen dedykowanych funkcjonalności, rozszerzeń i dodatków do standardu SAP. Wprowadzenie nowych funkcjonalności i kolejnych rozwiązań wymagało więc przeprowadzenia takich modyfikacji, by nie dopuścić do ingerencji w dziesiątki istniejących już rozszerzeń dotyczących procesów zwrotów, korekt, sprzedaży, kredytów kupieckich, kontroli kredytowej, innych polityk rabatowych i upustowych itp. Wszystko po to, by Kompania Piwowarska mogła przejść na jeszcze wyższy poziom obsługi swoich klientów.

Zawsze zdawaliśmy sobie sprawę, że planowane przez nas projekty rozwoju systemu SAP wiążą się z wieloma skomplikowanymi pracami polegającymi na pogodzeniu nowych rozwiązań z innymi niestandardowymi zmianami, jakie przeprowadzaliśmy w systemie SAP. Zależało nam więc na tym, by projektami zarządzała firma z dużym doświadczeniem w budowie dedykowanych rozszerzeń systemu SAP. Konsultanci Hicron Consulting niejednokrotnie udowodnili nam, że wybór tej firmy na dostawcę rozwiązań IT był strzałem w dziesiątkę, a firma jest zaufanym i kompetentnym partnerem biznesowym, w pełni rozumiejącym nasze potrzeby. – mówi Włodzimierz Sobczyk, dyrektor ds. biznesowych systemów informatycznych w Kompanii Piwowarskiej.

Większość projektów realizowanych przez Hicron Consulting uruchamiana była globalnie, we wszystkich regionach działania Kompanii Piwowarskiej. Przejście ze starych systemów i rozwiązań na nowe, zaprojektowane przez Hicron Consulting, dyktowane było decyzją biznesową a ich uruchomienie musiało być dokładnie zaplanowane w czasie, tak by nie zakłócić codziennych operacji, które można liczyć w tysiącach. Wiązało się to z dużym wyzwaniem dla Hicron Consulting, zwłaszcza w kontekście migracji ogromnych ilości danych. Eksperci Hicron Consulting przygotowali więc procedury umożliwiające ekspresową migrację, dzięki czemu poszczególne jednostki Kompanii Piwowarskiej wdrażające nowe rozwiązania mogły przechodzić do nowego modelu zarządzania z dnia na dzień, bez jakichkolwiek przestojów. Dotyczyło to zwłaszcza wdrażania szeregu aplikacji SFA oraz kokpitu opakowań – rozwiązania do zarządzania opakowaniami zwrotnymi w SAP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu