Przejdź do treści

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy sprawdziła stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Aż 62 proc. Polaków ocenia swoją wiedzę finansową słabo lub nawet bardzo słabo, 67 proc. nie wie, czym jest karta kredytowa a 60 proc. z nas nie ma żadnych oszczędności. Badanie „Stan wiedzy finansowej Polaków” zostało przeprowadzone w sierpniu 2009 r. na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy przez Dom Badawczy Maison i Pentor.

„Wyniki badań pokazują, że potrzebne są intensywne działania, aby stan wiedzy finansowej Polaków poprawić. Mamy jeszcze jeden argument potwierdzający potrzebę opracowania Narodowej Strategii Edukacji Finansowej” powiedział Sławomir S. Sikora po opublikowaniu badań.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, aż 80 proc. badanych nie kontroluje swoich wydatków. Badania wykazały także, że 40 proc. Polaków nie myśli o tym jak będzie wyglądała ich sytuacja materialna na emeryturze. Posiadanie karty kredytowej nie jest równoznaczne z posiadaniem kredytu w banku dla 57 proc. Polaków, a 61 proc. respondentów nie potrafi obliczyć rentowności lokaty bankowej.

W maju br. Sławomir S. Sikora, prezes banku Citi Handlowy, zaprosił instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe do zaangażowania się w prace nad stworzeniem „Narodowej strategii edukacji finansowej”. Dokument ma określać standardy kształcenia w obszarze edukacji finansowej, która obejmie całe społeczeństwo, wszystkie grupy wiekowe, zawodowe, a także decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym. Wnioski z przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Kronenberga badania pomogą w stworzeniu dokumentu Narodowej Strategii Edukacji Finansowej w Polsce.

Narodowe strategie edukacji finansowej z sukcesem realizują już m.in. Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia, a także Czechy. Tematyka edukacji finansowej jest obecnie szczegółowo diagnozowana i dyskutowana w ramach prac na poziomie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Doświadczenia wielu krajów europejskich wskazują, że jest to najskuteczniejsze narzędzie systemowego podniesienia poziomu wiedzy z zakresu finansów obywateli.

Narodowa Strategia Edukacji Finansowej znajduje się obecnie na etapie przygotowań i wstępnych ustaleń. Apel o jej stworzenie odbił się szerokim echem i spotkał z pozytywną reakcją parlamentarzystów, środowisk naukowych, a także organizacji pozarządowych. Badanie stanu wiedzy finansowej Polaków przeprowadzone na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy jest jednym z elementów, które pomogą w stworzeniu dokumentu Narodowej Strategii Edukacji Finansowej.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy jest największą bankową fundacją w Polsce. Posiada ogromne doświadczenie w edukacji finansowej – od

1996 roku realizuje programy w tym zakresie. Wszystkie projekty powstają dzięki koalicji instytucji publicznych (Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego), pozarządowych (Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Microfinance Centre), prywatnych i akademickich (wyższe szkoły bankowe).