Przejdź do treści

Frost & Sullivan: Pojawienie się leków nowej klasy przeciwko cukrzycy to klucz do rozwoju rynku

Coraz szersza wiedza na temat patologii cukrzycy sprzyja doskonaleniu leków przeciwko tej chorobie. W miarę jak branża opieki zdrowotnej przybliża się do ideału, jakim jest medycyna prewencyjna, kilka przedsiębiorstw już prowadzi badania nad szczepionką przeciw cukrzycy. Jeżeli im się to uda, obraz rynku diametralnie się zmieni.

Zgodnie z nową analizą globalnej firmy doradczej, Frost & Sullivan (http://www.pharma.frost.com), pt. Globalny rynek badań nad cukrzycą, przychody tego rynku wyniosły 27,00 mld USD, a szacuje się, że w roku 2015 r. sięgną sumy 44,70 mld USD.

„Przewiduje się, że udoskonalone metody leczenia i innowacyjne techniki podawania leków zrewolucjoniują do 2015 r. globalny rynek badań nad cukrzycą” – stwierdza Sylvia Miriyam Findlay, analityk Frost & Sullivan. „W miarę jak branża opieki zdrowotnej zmierza w stronę medycyny prewencyjnej, poszukiwania skutecznego leku na cukrzycę wyglądają obiecująco.”

Pojawienie się nowej klasy leków stosowanych w leczeniu cukrzycy i schorzeń jej towarzyszących zmienia obraz rynku badań nad cukrzycą. W najbliższej przyszłości odpowiedniki GLP-1 o przedłużonym działaniu prawdopodobnie zyskają na znaczeniu i osiągną niemal taki sam status jak insulina. Tendencja ta będzie korzystna dla osób cierpiących na cukrzycę typu 2, na którą nie działają inne doustne leki przeciwcukrzycowe.

Amerykański Urząd ds. Rejestracji Żywności i Leków (FDA) określił surowe procedury wprowadzania do obrotu leków przeciwcukrzycowych. Procedury te wymagają bardziej długotrwałych testów klinicznych, co często wiąże się z opóźnieniem wprowadzenia nowych leków na rynek i wzrostem kosztów badań i rozwoju.

„Niezbyt sprzyjające otoczenie regulacyjne, różnice w systemach kontroli cen w poszczególnych krajach oraz handel równoległy – wszystko to hamuje rozwój globalnego rynku badań nad cukrzycą” – dodaje Findlay. „Ekspansję rynkową dodatkowo ogranicza konkurencja na rynku generyków związana z wygasaniem patentów na najważniejsze leki.”

Pomimo tych przeszkód, rynek badań nad cukrzycą stanowi i nadal będzie stanowić lukratywny segment branży opieki zdrowotnej. Obecnie trwają badania nad wieloma innowacyjnymi lekami i sprzętem medycznym do podawania leków. O ile zakończą się one powodzeniem, wprowadzenie takich leków i urządzeń na rynek przyczyni się do większego otwarcia rynku oraz do wzrostu przychodów.

„Na rynkach azjatyckich, zwłaszcza Indii i Chin, istnieją ogromne perspektywy wzrostu” – stwierdza Findlay. „Występuje tam znaczna grupa chorych na cukrzycę, rośnie też liczba chorych jeszcze nie zdiagnozowanych – w związku z czym przed przedsiębiorstwami farmaceutycznymi otwierają się nowe możliwości.”

Jeśli są Państwo zainteresowani wirtualną broszurą w języku angielskim, zawierającą podsumowanie stanu badań oraz spis treści, prosimy o kontakt Joanną Lewandowską, Corporate Communications, pod adresem joanna.lewandowska@frost.com. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, stanowiska, nazwy firmy i danych kontaktowych.

Globalny rynek badań nad cukrzycą stanowi część programu Pharmaceuticals & Biotechnology Growth Partnership Services, który obejmuje również badania na następujących rynkach: Europejski rynek terapii HIV/AIDS, Strategiczna analiza europejskiego rynku leków specjalistycznych oraz Wzrastający rynek leków generycznych w Europie. Wszelkie badania objęte subskrypcją uwzględniają szczegółowe informacje na temat możliwości rynkowych oraz tendencji branżowych, a także ich dogłębne analizy opracowane na podstawie szczegółowych rozmów z uczestnikami rynku. Dostępne są też wywiady prasowe.