Przejdź do treści

Comarch zakończył wdrożenie modułu analitycznego platformy Comarch Asset Management w PZU PTE SA

Moduł analityczny wchodzi w skład platformy Comarch Asset Management i stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty Comarch w zakresie zarządzania aktywami oraz księgowości i sprawozdawczości funduszy. Narzędzie to umożliwia swobodne tworzenie analiz i zestawień w oparciu o dane instytucji finansowej rejestrowane w systemach źródłowych. Zakres analiz obejmuje informacje związane z procesem transakcyjnym, wyceną funduszu, ewidencją operacji oraz kontrolą limitów inwestycyjnych.

– Naszą misją jest dążenie do osiągnięcia maksymalnego wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej funduszu w długim okresie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności inwestycyjnej. Realizacja tych celów musi odbywać się m.in. w oparciu o ciągłe monitorowanie struktury i jakości portfela inwestycyjnego, analizę poziomu kosztów ponoszonych przez fundusz na podstawie aktualnych danych pochodzących z naszych systemów. Rozwiązanie Comarch będzie wspierało ten proces – mówi Marian Kopa, Dyrektor Biura Księgowości Funduszu i Analiz PTE PZU SA

– PZU PTE jest naszym klientem od ponad 10 lat, od momentu, kiedy ruszył drugi filar systemu emerytalnego. Doświadczenia z dotychczasowej współpracy były dodatkowym czynnikiem wpływającym na powodzenie projektu – dodaje Grzegorz Prosowicz, Business Development Manager w sektorze Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Comarch SA.

Rozwiązania platformy Comarch Asset Management wspierają instytucje zarządzające funduszami od 1998 roku. W segmencie otwartych funduszy emerytalnych, wg najnowszych danych KNF dotyczących rynku OFE, ponad dwie trzecie aktywów należących do przyszłych emerytów jest obsługiwanych w systemach Comarch.