„Kupuj Nasze.PL – Są powody do dumy” podczas drugich „Dni Partnerstwa Lokalnego”.

Bądźmy dumni z naszych produktów regionalnych i lokalnych – zachęca Fundacja organizująca program „Kupuj Nasze.PL”(www.kupujnasze.pl). Już 11. września Fundacja weźmie udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju, na którym zaprezentuje korzyści płynące ze wspólnej promocji, polskich, także lokalnych przedsiębiorstw. Panel organizowany jest w ramach festynu „Smaki Zielonych Szlaków”, który odbędzie się na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego pod Galerią Krakowską w Krakowie.

Rozpoczęta pod koniec marca 2009 roku kampania „Kupuj Nasze.PL – Są powody do dumy” ma za zadanie promować dobre, polskie produkty. Lokalne produkty pochodzące z poszczególnych regionów naszego kraju także mogą być powodem do dumy. To właśnie do produktów naszych małych ojczyzn czujemy największe przywiązanie. Są one wizytówką swojego regionu, ale mogą też być wizytówką Polski. Warto jest zadbać, by budowały one dobrze rozpoznawalną markę tak byśmy mogli być z nich jeszcze bardziej dumni.

1 Kupuj Nasze.pl

Budowanie lokalnej marki ma ogromne znaczenie zarówno gospodarcze jak i społeczne. Rozwój lokalnych, tradycyjnych przedsiębiorstw służy ożywieniu gospodarczemu terenów, na których powstają, a także aktywizuje zawodowo, tworzy nowe miejsca pracy, wpływa na wzrost dochodów regionu. Jest to jednocześnie doskonały przykład wcielania w życie idei zrównoważonego rozwoju, która zakłada równowagę pomiędzy rozwojem społecznym, gospodarczym i ochroną środowiska. Tradycyjne, lokalne produkty będąc bardzo mocno związane z miejscem ich pochodzenia to także doskonała promocja dla regionu oraz coś czym zdecydowanie warto jest się chwalić.

Wszystko to powoduje, że inicjatywy typu „Dni Partnerstwa Lokalnego” świetnie wpisują się w działania promujące to co dobre i polskie, takie jak kampania „Kupuj Nasze.PL – Są powody do dumy”. Polacy potrzebują powodów do dumy z produktów, ludzi, zakątków Polski. Mali przedsiębiorcy z różnych regionów Polski, działający pod wspólną marką lokalną potrzebują pozytywnych przykładów polskich firm działających na skalę ogólnopolską i międzynarodową.

Program „Kupuj Nasze.PL” pokazuje takie właśnie przykłady wyróżniając produkty innowacyjne, zaawansowane technologicznie, ale także tradycyjne, naturalne, ekologicznie wytwarzane – takie, którymi każdy z nas mógłby się pochwalić. W projekcie uczestniczą firmy ogólnopolskie, eksporterzy, ale też firmy regionalne, czy specjalistyczne. Wymóg jest jeden: firma musi być polska, a wytwarzane przez nią produkty muszą wykazywać się dobrą jakością, innowacyjnością, czy też tendencją rozwojową – czymś co sprawia, że jest to nasz powód do dumy.

„Dni Partnerstwa Lokalnego” to ogólnopolskie wydarzenie, które odbywa się już po raz drugi, w dniach 15 sierpnia – 30 września 2009r. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Tegoroczne „Dni” wypełnią 23 regionalne imprezy, prezentujące bogactwo kulturowe i przyrodnicze różnych zakątków Polski. Dni Partnerstwa 2009 obfitują w różnorodne festyny, jarmarki, aktywności, dając możliwość do smakowania regionów Polski. 11-12 września na Placu Galerii Krakowskiej w Krakowie odbędzie się wspólny Festyn kilkunastu regionów Polski podczas, którego mieć będzie miejsce także panel dyskusyjny z udziałem Fundacji organizującej kampanię „Kupuj Nasze.PL – Są powody do dumy”, która jest partnerem całej imprezy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu