Warszawa na seminarium PPP dla samorządów

Miasto stołeczne Warszawa będzie uczestnikiem seminarium nt. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, podczas którego przedstawione zostaną informacje jak skutecznie wykorzystać nowe regulacje oraz jak w praktyce podejmować współpracę z podmiotami sektora prywatnego. Wydarzenie odbędzie się w środę, 09 września 2009 r. w Warszawie, w budynku Ministerstwa Gospodarki przy pl. Trzech Krzyży 3/5, a jego organizatorem jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Spotkanie jest odpowiedzią na wątpliwości i obawy Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa mazowieckiego, związane z nowelizacją ustawy o PPP. Wiedza przedstawiona na seminarium jest kluczową dla mazowieckich samorządowców, jak i przedsiębiorców. Biuro Obsługi Inwestorów m.st. Warszawy opowie o tym, jak przygotować się do inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na podstawie własnych doświadczeń (godz. 15.05).

Nowelizacja ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 z dnia 19 grudnia 2008 roku o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, obowiązuje od 27 lutego br.) stworzyła nowe możliwości współpracy sektora publicznego i prywatnego. Taka współpraca umożliwi skuteczniejszą realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz przedsięwzięć w ramach równomiernego rozwoju. Współdziałanie oparte na nowych założeniach daje możliwości skuteczniejszego wykorzystania wiedzy i doświadczenia osób działających w dwóch różnych sektorach gospodarki publicznej i prywatnej.

Więcej informacji: http://www.armsa.pl/web/news/show/id/347

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu