Jak nauczyć fizyki w weekend?

W dniach 10-12 września br. w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja “Physics Teaching in Engineering Education” organizowana przez Europejskie Towarzystwo Edukacji Inżynierów z Brukseli. Uroczysta inauguracja odbędzie się w sali wykładowej nr 322 (budynek A-1, Wyb. Wyspiańskiego 27) 10 września (czwartek) o godz. 9:00. Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej został wybrany jako organizator konferencji w drodze konkursu spośród kilkunastu kandydatów.

Konferencja PTEE jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w Europie w dziedzinie nauczania fizyki, gałęzi wiedzy leżącej u podstaw nowych technologii, miniaturyzacji i rozwoju techniki.

Konferencja odbywa się w cyklu dwuletnim w różnych krajach świata i weźmie w niej udział ponad 80 uczestników z 4 kontynentów, pochodzących z 20 państw (Belgia, Bułgaria, Czechy, Egipt, Holandia, Izrael, Japonia, Kenia, Kuwejt, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA i Polska). Zaproszeni goście wymienią się doświadczeniami w zakresie najnowszych metod nauczania fizyki w politechnikach.

Spotkanie zamkną warsztaty dyskusyjne na temat przyszłości nauczania fizyki „Phisycs Teaching – Facts and Visions”. Jedną z atrakcji przygotowanych dla gości będzie wieczorny rejs po malowniczej Odrze.

Patronat nad wydarzenie objęli: Europejskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więckowski i Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, prof. Zbigniew Olszak.

Więcej informacji i program konferencji: http://ptee2009.eu

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu