Infovide-Matrix doradza Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy

Spółka Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT (Consulting & Solutions Implementation) świadczyła dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy usługi doradcze w ramach projektu „Opracowanie analizy funkcjonalnej, pozafunkcjonalnej i technicznej jednolitego systemu informatycznego dla obszaru podatków i opłat w skali m. st. Warszawy”.Doradztwo objęło wykonanie zaawansowanych prac analitycznych, które pozwoliły określić potrzeby, wymagania, zależności, uwarunkowania oraz możliwości, potrzebne do budowy i wdrożenia Jednolitego Systemu Podatkowego (JSP).

Ponadto określono i zdefiniowano portfel projektów skorelowanych z planowanym wdrożeniem, a także stworzono analizę wykonalności wdrożenia systemu z elementami analizy kosztów. „Prace rozpoczęliśmy od szeroko rozumianej identyfikacji i analizy problemów biznesowych” – powiedziała Natalia Paluch, Account Manager z Infovide-Matrix.

W ramach zrealizowanego projektu opracowany został program zmian, w skład którego weszły między innymi wynikające z analizy rekomendacje oraz możliwe warianty rozwiązań organizacyjnych.

W wyniku ścisłej współpracy konsultanci Infovide-Matrix z przedstawicielami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa wypracowali całościową wizję rozwoju organizacyjnego Urzędu Miasta St. Warszawy w obszarze podatków i opłat lokalnych. Co więcej, wypracowana została metoda realizacji tej wizji oraz rekomendowany sposób dojścia do transformacji organizacyjnej Urzędu w obszarze obsługi podatków.

„Jest to kolejny już w tym roku projekt wykonany przez spółkę Infovide-Matrix dla administracji publicznej. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie sektora administracji samorządowej usługami IT. Planujemy konsekwentnie poszerzać tę współpracę.” – mówi Tomasz Wieczorkowski Partner z Infovide-Matrix odpowiedzialny za Sektor Publiczny. „Wykonanie powyższych prac wymagało od konsultantów posiadania umiejętności generowania wymagań funkcjonalnych, pozafunkcjonalnych i technicznych, jak również umiejętności zarządzania architekturą korporacyjną, które do tej pory mieliśmy okazję nabywać w projektach relizowanych głównie na rzecz klientów szeroko rozumianej administracji rządowej” – dodaje Tomasz Wieczorkowski.

„W trakcie prac konsultanci Infovide-Matrix wykazali się niezbędną wiedzą analityczną z zakresu funkcjonowania złożonej organizacji, procesów biznesowych z obszaru podatków i opłat lokalnych” – podsumował Radosław Bojaczuk – Z-ca Dyr. Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji w UM St. Warszawy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu