Najnowsza wersja zapewnia lepszą wydajność, skalowalność i dostępność, a także umożliwia integrację z bazą danych Oracle

Najważniejsze fakty:

  • Firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu na rynek rozwiązań Oracle TimesTen In-Memory Database 11g oraz opcji buforowania bazy danych Oracle Database 11g o nazwie Oracle In-Memory Database Cache 11g.
  • Najnowsza wersja zawiera wiele ulepszeń, między innymi oferuje wyższą wydajność i możliwość skalowania z wykorzystaniem buforowania baz danych w sieciach grid oraz obsługę technologii PL/SQL. Dostępny jest również interfejs OCI (Oracle Call Interface) oraz obsługa języka Pro*C do zagnieżdżania kodu SQL, a także automatyczne przełączanie awaryjne dzięki integracji z rozwiązaniami Oracle Clusterware i Oracle Data Guard, co zapewnia wysoką dostępność i niezawodność.
  • · Te nowe możliwości pozwalają firmom w większym stopniu wykorzystywać wydajność oferowaną przez buforowanie bazy danych w pamięci na poziomie warstwy pośredniej.
  • Oprogramowanie Oracle In-Memory Database Cache jest w pełni zintegrowane z produktami technologicznymi Oracle, w tym bazą danych Oracle, środowiskiem Oracle Real Application Clusters, Oracle Enterprise Manager, Oracle SQL Developer i elementami rodziny oprogramowania Oracle Fusion Middleware.
  • Oracle TimesTen In-Memory Database to funkcjonująca w pamięci autonomiczna relacyjna baza danych zapewniająca całkowitą stabilność i możliwości odtwarzania. In-Memory Database Cache to wstępnie zintegrowana opcja buforowania SQL dla bazy danych Oracle. Oba produkty zostały opracowane w celu wdrażania ich w warstwie pośredniej.

Oracle In-Memory Database Cache zapewnia najwyższą wydajność aplikacji poprzez buforowanie danych w pamięci, co zapewnia krótki, powtarzalny czas reakcji. Bufory pamięciowe dają możliwość ciągłego odczytu i zapisu, z możliwością odtwarzania i automatycznej synchronizacji danych z bazą danych Oracle.

Nowe funkcje:

  • Database Cache Grid: umożliwia przyrostowe skalowanie pamięciowego bufora bazy danych poprzez dodawanie i usuwanie węzłów sieci grid bufora bez przerw w dostępności usług. Zapewnia też przejrzystość lokalizacji danych, dzięki czemu aplikacje nie potrzebują informacji o ich położeniu. Database Cache Grid zapewnia spójność transakcji we wszystkich węzłach bufora, wysoką dostępność i synchronizację danych z zapleczem bazy danych Oracle.
  • Obsługa funkcji PL/SQL, OCI i Pro*C: upraszcza korzystanie z bufora Oracle In-Memory Database Cache przez aplikacje oparte na bazie danych Oracle, poprawiając ich czas reakcji i przepustowość.
  • Wysoka dostępność między warstwami: jeszcze wyższa dostępność bez potrzeby konfiguracji, automatyczne przełączanie awaryjne baz danych i aplikacji. Integracja z oprogramowaniem Oracle Clusterware i Oracle Data Guard pozwala niemal całkowicie wyeliminować ryzyko przestojów i utraty danych w przypadku awarii.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu