Kolejne 150 mln zł z Unii dla Warszawy

W środę, 2 września br. o godz. 13 w Siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, przedstawiciele władz m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego podpiszą dwie umowy dotyczące dofinansowania inwestycji drogowych z funduszy europejskich w ramach RPO WM 2007-2013. Łączna wartość projektów to ponad 219 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie przeszło 150 mln złotych.

Udział wezmą Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ludwik Rakowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Michał Olszewski – Dyrektor Biura Funduszy Europejskich m.st. Warszawy, Wiesław Raboszuk – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Szczegóły dotyczące projektów zostaną przedstawione podczas konferencji prasowej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu