Centrum Klima – wyniki za II kwartał 2009

Centrum Klima – wiodący w na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – osiągnęła w II kwartale 2009 zysk netto na poziomie 2,1 mln zł, co oznacza wzrost o 74% wobec I kwartału 2009. Przychody spółki w II kwartale 2009 wyniosły 17,9 mln zł i były wyższe o 5% w porównaniu do I kwartału 2009 roku (17 mln zł).

Konsekwentne wzmacnianie pozycji Centrum Klima jest wynikiem realizacji strategii spółki polegającej m.in. na dostosowaniu struktury oferty i produkcji do zmieniających się trendów rynkowych. W pierwszych dwóch kwartałach 2009 roku odnotowano znaczący wzrost udziału realizacji kontraktów wysokomarżowych – sprzedaży produktów własnych oraz zamówień eksportowych. W II kwartale 2009 sprzedaż zagraniczna produktów własnych Centrum Klima wzrosła o 58% przychodów w porównaniu do II kwartału 2008 roku. Sprzedaż eksportowa ogółem – charakteryzująca się niemal czterokrotnie wyższymi średnimi marżami względem rodzimego rynku – wzrosła w II kwartale 2009 do poziomu 24,3% przychodów, czyli o 50% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Do końca roku 2009 spółka spodziewa się dalszego zwiększenia eksportu do 25% sprzedaży ogółem. Firma eksportuje swoje produkty głównie do krajów Unii Europejskiej. Strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 30% przychodów w 2012 roku, a docelowo nawet do 45%.

„Rozwój oraz zwiększanie rynków zbytu pozwala nam na umacnianie naszej pozycji w kraju, a w szczególności na rynkach europejskich. W całym pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy znaczący wzrost eksportu, co gwarantuje spółce ciągłość zamówień o marżach wyższych niż w przypadku kontraktów krajowych, a tym samym stabilność i stałość produkcji. Intensywnie zwiększamy także rentowność produkcji. Jest to wyraźnie zauważalne w wynikach II kwartału 2009, gdzie eksport produktów własnych wzrósł o 58%, a koszt ich wytworzenia jedynie o 21%, w porównaniu z II kwartałem 2008” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Poprawa struktury kosztów w II kwartale 2009 jest wynikiem zwiększenia wydajności produkcji dzięki konsekwentnej rozbudowie parku maszynowego. Zastosowanie nowoczesnych maszyn pozwoliło na wytwarzanie produktu o najwyższych parametrach oraz zwiększyło wydajność pracy. Od początku 2009 roku spółka zrealizowała zakup 4 kolejnych maszyn, których wdrożenie zapewni dalszy wzrost efektywności oraz – dzięki oszczędności surowców – przełoży się na poziom osiąganych marż.

W lipcu 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Klima zdecydowało o nowej emisji nie więcej niż 3 mln akcji zwykłych serii C na okaziciela, w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.

„W związku z szeroko zakrojonymi planami inwestycyjnymi, związanymi m.in. z rozbudową nowego zakładu produkcyjnego, podjęliśmy decyzję o nowej emisji akcji. Wierzymy, że efektywne wykorzystanie funduszy pochodzących z poprzedniej emisji, które przeznaczyliśmy na rozbudowę zakładu w Piastowie, przyczyni się do dużego zainteresowania spółką także i tym razem. Jesteśmy przekonani, że wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale potwierdzają potencjał naszej firmy oraz skuteczność przyjętej strategii” – dodaje Marek Perendyk.

Jednym z istotnych założeń strategii rozwoju spółki Centrum Klima jest uczestnictwo w programach finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych w inwestycjach w rozbudowę parku maszynowego, związanych z zakupem maszyn i urządzeń marki SPIRO Int. S.A. oraz CIDAN wyniósł w latach 2007-2009 ponad 1,1 mln zł. Łącznie z dofinansowaniem związanym z debiutem Centrum Klima na rynku równoległym GPW, spółka uzyskała do chwili obecnej prawie 1,3 mln zł dotacji z Unii Europejskiej.

Najważniejsze wydarzenia w Centrum Klima od początku 2009 roku:

  • Zakup kolejnej maszyny do produkcji kolan wentylacyjnych firmy Spiro Int. SA. Inwestycja związana jest z trzykrotnym wzrostem ilości zamówień na ten asortyment Centrum Klima. Wartość transakcji wynosi około 40 tys. euro – sierpień 2009
  • Uchwała NWZA o emisji nie więcej niż 3 mln akcji zwykłych serii C na okaziciela, w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru – lipiec 2009
  • Zakup systemu ERP i wymiana oprogramowania komputerowego. Całość inwestycji opiewa na 1,3 mln zł – lipiec 2009
  • Zakup zgrzewarko-zwijarki firmy Spiro Int. SA oraz linii do automatycznego wycinania otworów i cięcia blachy z taśmy. Maszyny stworzą w pełni zrobotyzowaną linię produkcyjną, której wartość wraz z kosztami wdrożenia wyniesie 250 tys. euro – lipiec 2009
  • Zakup dodatkowych części modyfikujących i usprawniających działanie maszyn, do produkcji rur zwijających typu SPIRO. Inwestycja wpłynie na wzrost efektywności procesu produkcji przez skrócenie czasu realizacji oraz zmniejszenie kosztów materiałowych. Wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 15 tys. euro – lipiec 2009
  • Zawarcie kontraktu z włoską firmą OMERA na dostawę 2 urządzeń do produkcji kształtek wentylacyjnych o dużych średnicach. Centrum Klima będzie jedną z pierwszych firm w Europie, która posiadać będzie najnowszy model maszyny firmy OMERA. Urządzenia pozwolą na zautomatyzowanie procesu wytwarzania oraz podniesienie jakości produktów. Umożliwią także znacznie zwiększenie mocy produkcyjnych w tym segmencie produktów. Wartość umowy wynosi 230 tys. euro – lipiec 2009
  • Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy – podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok 2008, w wysokości 0,30 zł na jedną akcję. Łącznie spółka wypłaci 21,6% zysku jednostkowego netto, czyli 1,65 mln zł – czerwiec 2009
  • Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy – rekomendacja zarządu Centrum Klima dotycząca wypłaty akcjonariuszom zysku za rok obrotowy 2008, podczas WZA, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2009 – czerwiec 2009
  • Przyznanie godła Quality International – wyróżnienie Centrum Klima w trzeciej edycji konkursu Forum Jakości Quality International 2009. Spółka została nagrodzona w kategorii „QI order – Produkt” za przewód S-Flex, który stosowany jest w budowie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – kwiecień 2009

W 2008 roku Centrum Klima osiągnęła przychody w wysokości 75,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% w stosunku do 2007 roku. Zysk netto wyniósł 7,7 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu