Zain, Ericsson i GSMA dla mieszkańców regionu Jeziora Wiktorii

Ericsson i afrykański operator telefonii komórkowej Zain biorą udział w inicjatywie koordynowanej przez GSM Association (GSMA), której celem jest ratowanie życia ludzi i stworzenie lepszych warunków rozwoju gospodarczego w regionie Jeziora Wiktorii poprzez rozszerzenie sieci telefonii komórkowej w trzech krajach wschodnioafrykańskich. Inicjatywa obejmuje obszar jeziora, na którym skupia się 80% działalności związanej z rybołówstwem. Umożliwi jego mieszkańcom komunikację głosową i SMS-ową za pomocą telefonów komórkowych, co z kolei ułatwi rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności i może zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków związanych z rybołówstwem.

Ericsson, Zain i GSMA starają się wykorzystać komunikację mobilną do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi. Dzięki wspólnemu projektowi tych firm region Jeziora Wiktorii zyskał już 21 nowych, energooszczędnych stacji komunikacyjnych (trzy spośród nich są zasilane energią słoneczną) oraz koordynacyjne centrum ratunkowe. Projekt wsparły takie instytucje, jak International Maritime Rescue Federation (IMRF) oraz jej lokalny przedstawiciel, National Lake Rescue Institute (NLRI).

Jezioro Wiktorii jest drugim co do wielkości jeziorem na świecie. W jego okolicach mieszka 35 milionów ludzi, z czego prawie 200 tysięcy to rybacy. Flota rybacka liczy ponad 70 000 łodzi, głównie z napędem kołowym lub małymi silnikami. Nie zapewniają one rybakom należytego bezpieczeństwa głównie z powodu braku systemów komunikacyjnych. W tym regionie pogoda zmienia się nagle, a silne wiatry często przewracają łodzie. Większość rybaków nie umie pływać, a kamizelki ratunkowe i sprzęt ratowniczy są trudno dostępne. W rezultacie każdego roku w jeziorze tonie około 5 tysięcy ludzi. Inicjatywa firm telekomunikacyjnych może przyczynić się do zmniejszenia tej liczby.

„Jednym z celów firmy Zain jest poprawa jakości życia ludzi wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Zgodnie z naszym hasłem reklamowym Wonderful World staramy się budować lepszy świat. Ta nowa inicjatywa przyniesie wiele korzyści mieszkańcom okolic Jeziora Wiktorii i stworzy podstawy zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” – powiedział Chris Gabriel, dyrektor generalny firmy Zain Africa.

„Komunikacja mobilna bardzo pomaga w zrównoważonym rozwoju” – stwierdził Lars Lindén, prezes firmy Ericsson na region subsaharyjski. „Zbudowanie sieci telefonii komórkowej w tym regionie ma dla nas ogromne znaczenie nie tylko ze względów ekonomicznych. Równie ważne jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa poziomu życia lokalnych społeczności oraz ułatwienie im rozwoju gospodarczego. Wspólnie osiągnęliśmy coś, co nie byłoby możliwe bez partnerskiej współpracy. Jeżeli przyczynimy się do uratowania życia choć jednej spośród pięciu tysięcy osób, które co roku giną na jeziorze, to znaczy, że warto było zainwestować”.

„Region Afryki Wschodniej zostanie po raz pierwszy podłączony do podmorskich kabli, a obszar Jeziora Wiktorii zyska mobilną sieć bezpieczeństwa” – powiedział Gabriel Solomon, wiceprezes stowarzyszenia GSM Association. „Sieć tę powinny teraz wykorzystać rządy krajów tego regionu, aby we współpracy z sektorem prywatnym zapewnić mieszkańcom wiele nowych, użytecznych usług”.

Pierwszy etap projektu dla Jeziora Wiktorii obejmował studium wykonalności, w którym przedstawiono racjonalny ekonomicznie sposób realizacji programu. Celem etapu drugiego jest instalacja obiektów i urządzeń, które pozwolą na szukanie i ratowanie zaginionych, oraz infrastruktury i narzędzi ułatwiających świadczenie usług. Komunikacja głosowa i przesyłanie danych w regionie Jeziora Wiktorii odbywa się za pośrednictwem sieci GSM. Zain opracował zaawansowane usługi, które zapewnią rybakom na jeziorze dostęp do ważnych informacji, np. o cenach ryb i innych towarów, poprzez połączenia głosowe i wiadomości SMS. Będą oni również otrzymywać alarmy o nagłych zmianach pogody i innych zagrożeniach. Rozszerzona sieć umożliwi ponadto gromadzenie danych dotyczących codziennych połowów z ponad 1400 ośrodków zarządzania nabrzeżem w Kenii, Ugandzie i Tanzanii.

Nowa sieć zapewni dostęp do ważnych informacji ułatwiających poszukiwanie i ratowanie zaginionych lub śledzenie łodzi. Mobilny system pozycjonowania firmy Ericsson pozwoli służbom ratunkowym na lokalizowanie sygnału z zaginionych łodzi oraz przesyłanie go do koordynacyjnego centrum ratunkowego, które będzie obsługiwane przez NLRI.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu