Razem łatwiej, czyli wspieranie kooperacji

Każdy z przedsiębiorców ma odmienne doświadczenia biznesowe. Przeszedł inną drogę, napotykał odmienne problemy, nawiązywał rozmaite kontakty. Gdy te wypadkowe połączymy, powstanie zagłębie wiedzy biznesowej o ogromnym potencjale. Wykorzystać je pomaga Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym oferuje grupom współpracujących przedsiębiorców wysokie dotacje. W latach 2007-2013 przeznaczono na nie aż 104 mln euro.

Wspieranie kooperacji ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku polskim i międzynarodowym. Projekt realizowany w ramach działania 5.1 umożliwia wymianę know-how i doświadczeń między przedsiębiorcami, przepływ wiedzy i co najważniejsze – obniża koszty funkcjonowania firmy. Pod jednym warunkiem – trzeba stworzyć powiązanie kooperacyjne i nadać mu formę prawną.

Klaster – środowisko sprzyjające innowacjom

Działanie 5.1 jest przeznaczone dla firm już funkcjonujących w obrębie klastra. To grupa minimum 10 firm (w tym co najmniej połowę muszą stanowić małe i średnie przedsiębiorstwa), uzupełniona co najmniej jedną instytucją otoczenia biznesu i jedną jednostką badawczą. Dofinansowanie może otrzymać koordynator klastra – fundacja, stowarzyszenie, spółka (akcyjna lub z o.o.), jednostka badawczo-rozwojowa oraz organizacja przedsiębiorców. Ważne, by nie działała dla zysku lub cały przeznaczyła na cele związane z zadaniami realizowanymi w obrębie klastra. Ta współpraca ma na celu przejście od innowacyjnego pomysłu, do produktu, który wygeneruje zyski. W tym roku, w porównaniu z zeszłoroczną edycją konkursu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozszerzyła też grupę docelową działania. – Teraz pole do popisu mają klastry, które nie są jeszcze przygotowane do zrealizowania dużych inwestycji infrastrukturalnych. Dla nich w ramach działania 5.1 utworzono nową możliwość uzyskania dotacji na ekspansję rynkową – tłumaczy Piotr Kryjom z Zespołu Wdrażania Instrumentów Finansowych PARP. – Pozwoli to na realizację projektu bez komponentu inwestycyjnego i dofinansowanie do 600 tys. zł – mówi Piotr Kryjom. Teraz o uczestnictwo w klastrze i dotację mogą ubiegać się również firmy, które w 2008 r. nie miały takiej szansy.

Przede wszystkim konkrety, czyli na co można otrzymać dotację

Dotacja w ramach działania 5.1 to szansa na nowe inwestycje (zakup sprzętu, towarów i usług oraz działania związane z patentami i licencjami) oraz obniżenie kosztów funkcjonowania firmy. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na stworzenie infrastruktury badawczej, doradztwo w zakresie opracowania planu rozwoju, programy szkoleniowe, warsztaty i konferencje, a także działania promocyjne (w celu pozyskania nowych uczestników klastra i promocję innowacyjnego produktu).

Owocna współpraca kluczem do sukcesu

Działanie 5.1 może otworzyć drzwi grupie przedsiębiorców, której zależy na wyprodukowaniu innowacyjnych produktów i jednoczesnej współpracy. Tak było w przypadku Wrocławskiego Parku Technologicznego, który jest koordynatorem klastra Nutribiomed. Dzięki otrzymaniu zwrotu 100 proc. kosztów kwalifikowanych (dotacja na ponad 10 mln zł) klaster już za rok rusza z produkcją nowatorskich suplementów diety. – Bez tego działania linia produkcyjna Nutribiomed nie miałaby szans na powstanie. To realna możliwość uzyskania dotacji na innowacje – komentuje Marek Winkowski, wiceprezes WPT. – Ponadto procedura aplikowania nie była zbyt skomplikowana i trwała zaledwie 6 tygodni – dodaje Winkowski.

Co ważne, szansa na uzyskanie dotacji w tym roku jest ciągle realna. – Wciąż można aplikować, nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działanie 5.1 trwa do końca roku lub aż do wyczerpania środków przewidzianych na 2009 r. Im szybciej, tym lepiej – zachęca Piotr Kryjom.

Liczy się ilość, czyli poziom dofinansowania

Maksymalna dotacja, jaką można otrzymać w ramach jednego projektu wynosi:

  • na inwestycje, m. in. na: nabycie prawa własności gruntu, zakup towarów i usług – 20 mln zł
  • na szkolenia, na: zapewnienie szkoleń specjalistycznych, niezbędnych do realizacji projektu – 1 mln zł
  • na ekpansję rynkową, m.in. na: rekrutację i zatrudnienie specjalistów zagranicznych, udział w międzynarodowych organizacjach branżowych – 600 tys. zł
  • na doradztwo, m. in. na: zakup usług doradczych związanych z opracowaniem planu rozwoju i ekspansji – 400 tys. zł
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu