Posłowie chcą wyręczyć kuratora sądowego

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Nowelizacja wprowadza nowe pojęcie niewypłacalności przedsiębiorstwa, spowodowane brakiem środków finansowych, w przypadku zaprzestania działalności gospodarczej. A także rozwiązania umożliwiające wypłatę zaliczek, na poczet świadczeń pracownikom, w jak najkrótszym czasie. Konfederacja Pracodawców Polskich nie neguje tych rozwiązań, jednak projekt ten wymaga doprecyzowania. Dotyczy to, definicji „zaprzestania działalności” oraz zastanowienia się, jaki jest cel tej nowelizacji – mówi ekspert KPP, Henryk Michałowicz.

W uzasadnieniu tej inicjatywy, projektodawcy powołują się na długotrwałość postępowań sądowych, w sprawie ustanowienia kuratora spółki. Ważne jest wyjaśnienie faktycznych powodów, dla których postępowanie sądowe, o ustanowienie kuratora trwa tak długo. Pozwoli nam to, znaleźć odpowiedź na pytanie, czy jest możliwa poprawa tego stanu rzeczy i ocenić, czy zaproponowana inicjatywa legislacyjna jest zasadna – uważa Henryk Michałowicz.

Zdaniem KPP, przeszkodę w postaci braku instytucji, do wydania świadectw pracy, może zastąpić wniosek o ustalenie stosunku prawnego, skierowany do kuratora spółki. Treść takiego orzeczenia, wydanego przez kuratora, zastępuje świadectwo pracy – wyjaśnia Henryk Michałowicz.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu