Przejdź do treści

Kolej na Informatykę

Pierwsze miejsce PKP Informatyki w konkursie, ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), za projekt „Kolej na Informatykę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1.

W ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) konkursie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1, rozstrzygniętym 8 sierpnia 2009 r., projekt Spółki PKP Informatyka „Kolej na Informatykę” zajął pierwsze miejsce spośród ponad trzystu projektów, przystępujących do konkursu.

Realizacja tego projektu zakładana jest na okres 01 października 2009 r.-31 sierpnia 2011 r., a jego wartość przekracza 4,5 mln. złotych. W projekcie przewiduje się realizację 1301 osoboszkoleń (około 70 tysięcy uczestnikogodzin).

Projekt „Kolej na Informatykę” przygotowywany był w okresie styczeń-marzec 2009 r. przez powołany w tym celu Zespół, w skład którego wchodzili przedstawiciele kluczowych dla firmy działów, między innymi, specjaliści odpowiedzialni za: kluczowe obszary IT, szkolenia, projekty wdrożeniowe i przetargi. Projekt przygotowywany był we współpracy z firmą doradczą.

W ramach projektu „Kolej na Informatykę” przewidziany jest rozwój kompetencji pracowników poprzez:

  • Szkolenia informatyczne – Autoryzowane i dedykowane szkolenia z zakresu: „Tworzenie oprogramowania”, „Wdrażania Systemów”, „Eksploatacji Systemów”
  • Szkolenia i doradztwo wspierające proces transferu wiedzy branżowej
  • Kurs języka angielskiego – Szkolenie w nowoczesnej formule „blended learning”, która zakłada szkolenia „on line” na platformie e-learningowej merytorycznie powiązane z zajęciami z lektorem.
  • Szkolenia dla Kadry Zarządzającej z „Zarządzania wiekiem”.

Projekt obejmie swym zasięgiem ponad 400 osób rekrutujących się z Działów Opracowywania Oprogramowania, Działów Eksploatacji, Działów Technicznych, Biura Rozwoju i Eksploatacji, Ośrodka Opracowania i Utrzymania Systemów

Szczegóły dotyczące projektów EFS na stronie: http://www.parp.gov.pl