Jubileuszowe XV Forum Teleinformatyki

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych, corocznych imprez w polskiej branży IT. Od 1995 roku, Forum komentuje aktualną sytuację, a co ważniejsze, wskazuje kierunki rozwoju wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju.Honorowymi Patronami Forum są: Grzegorz Schetyna – Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; Sławomir Skrzypek – Prezes NBP; prof. dr hab. Krystyna Chałasińska-Macukow – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Jubileuszowa, XV edycja edycji Forum Teleinformatyki, jest okazją nie tylko do podsumowań, ale przede wszystkim do wprowadzenia nowych elementów programowych, lepiej spełniających potrzeby uczestników – stąd m.in. warsztaty i sesje równoległe oraz zmiana miejsca obrad z Legionowa (Centrum Szkolenia Policji) na Miedzeszyn (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS).

Tegoroczne Forum skupia się na dwóch najważniejszych aspektach środowiska udostępniania usług, czyli elektronicznych platformach integracyjnych i rejestrach publicznych. Zgodnie z tradycją tytułowa problematyka Forum przedstawiona będzie zarówno od strony teoretyczno-metodologicznej (sesja I), jak i na przykładach konkretnych rozwiązań i wdrożeń (Sesje II i III).

Nowością są trzy równoległe sesje w drugim dniu Forum – jedną z nich będzie „Forum Młodych Mistrzów” – merytorycznie przygotowane przez młodych, ale nie tylko dla nich przeznaczone. Drugą – warsztaty dotyczące outsourcingu usług informatycznych – omawiające podstawy prawne, metodologię wyznaczania granic opłacalności outsourcingu oraz najważniejsze problemy organizacyjne i finansowe. Trzecią – Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – nowe cele, uzupełnienia i wnioski po roku od ogłoszenia dokumentu. Omówione zostaną m.in. projekty PL.ID, e-ZDROWIE i ePUAP.

Po sesjach równoległych odbędzie się tradycyjny kocioł dyskusyjny poświęcony skutkom nowelizacji ustaw o informatyzacji oraz ustawy o elektronicznych podpisach – prowadzony będzie on przez uznanych ekspertów.

Wszyscy uczestnicy Forum, oprócz materiałów konferencyjnych, otrzymają certyfikat potwierdzający merytoryczną wiedzę, jaką zdobyli na konferencji.

Rangę każdej edycji Forum Teleinformatyki nadają jego uczestnicy. Co roku na Forum przyjeżdżają odpowiedzialni za rozwój IT w administracji państwowej, samorządowej i przedsiębiorstwach menedżerowie, przedstawiciele polskiego biznesu, sektora finansowego, oraz twórcy i dostawcy rozwiązań teleinformatycznych. W ubiegłym roku było ich 277.

Tradycją Forum są wieczorne spotkania uczestników i rozmowy kuluarowe. Zdobyły one taką renomę, że specjalnie na nie przyjeżdża wiele osób, którym czas nie pozwala na udział w całym Forum.

Na Forum wręczana jest również Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym.

Z okazji 15-lecia Forum, specjalnymi Nagrodami zostaną uhonorowane osoby i firma, od lat osobiście, szczególnie zaangażowane w rozwijanie idei Forum, a jednocześnie inspirujące i wspomagające Radę Programową Forum.

Partnerami Forum są: Asseco Poland SA, Asseco Systems SA i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA.

Patronami medialnymi są: IT w Administracji, PAP, Pismo samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA i portal Publiczni.pl.

Organizatorem Forum jest: BizTech Konsulting SA, ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa.

Agenda i inne aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu