Dzielimy się pasją – Program Grantowy Danone: „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

Wystawa fotografii dokumentuje jeden dzień zajęć prowadzonych w ramach projektu realizowanego dzięki wsparciu Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” w jednej ze zwycięskich organizacji. Program Grantowy premiuje najbardziej wartościowe inicjatywy społeczne, które w swych projektach łączą dożywianie dzieci z ich edukacją w zakresie prawidłowego żywienia. Szczególnie ważnym jest, aby ludzie, którzy te inicjatywy realizują pracowali z pasją, działali sprawnie i skutecznie, czerpiąc satysfakcję z pomocy lokalnej społeczności.

fot. Danone

fot. Danone

Fotografie przedstawiają zajęcia prowadzone w ramach programu psychoprofilaktycznego przez Powiślańską Fundację Społeczną działającą w Warszawie. Jej misją jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – rodzin zmarginalizowanych z terenu Powiśla. Cel ten Fundacja stara się osiągać udzielając pomocy zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej. Prowadzi m.in. Ognisko Wychowawcze, przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 6-21 lat, które sprawiają poważne problemy wychowawcze, są narażone na przestępczość i uzależnienia.

W ramach 4. edycji (2007/08) Programu Grantowego, Fundacja otrzymała dotację na realizację projektu „Kuchnia pełna cudów”, którego elementami było zarówno dożywianie dzieci jak również nauka – samodzielnego przygotowania zdrowych i pełnowartościowych posiłków. Dzięki kilkukrotnym wizytom w restauracji, dzieci mogły spróbować potraw z różnych części świata.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu