Dotacje na patenty w zasięgu ręki

W tym roku, mali i średni przedsiębiorcy mają szansę na wysokie dofinansowanie z Unii Europejskiej na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej. Do zagospodarowania w ramach działania 5.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest ponad 30 mln zł. Wnioski można składać do końca roku lub do wyczerpania budżetu na 2009 r.

Dlaczego chronić własność przemysłową i intelektualną?

W gospodarce opartej na wiedzy, własność intelektualna i własność przemysłowa jest jedną z najistotniejszych kwestii w podejmowaniu codziennych decyzji gospodarczych. Nowe produkty, wzory, znaki oraz projekty twórcze pojawiają się nieustannie. Korzystanie w pełni z systemu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej ułatwia firmom czerpanie korzyści z ich zdolności innowacyjnej i twórczej. Oprócz tego, objęcie ochroną wdrożonych już pomysłów zwiększa opłacalność inwestycji w działalność badawczo-rozwojową i przyczynia się do upowszechniania nowych rozwiązań z korzyścią dla ich wynalazców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja zaangażowana w realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) odpowiedzialna jest, m.in. za wdrażanie działania 5.4, które ma na celu wspieranie zarządzania własnością intelektualną.

Warto aplikować

O tym, jak bardzo potrzebne jest działanie 5.4, najlepiej świadczą opinie beneficjentów. Firmy, które już korzystają z dotacji nie kryją zadowolenia. – Dotacja bardzo nam pomogła. Oczywiście i tak staralibyśmy się o ochronę prawną, ale nie w takim zakresie – mówi Bogdan Racinowski, prezes zarządu gdyńskiej firmy Softhus, która otrzymała dotacje w wysokości 400 tys. zł na opatentowanie nowoczesnej technologii budowy automatycznych systemów usługowych. – Gdyby nie dodatkowe środki, poprzestalibyśmy na krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Dzięki 5.4.1 ochrona patentowa obejmie nasz projekt w największych krajach Azji czy w Brazylii – dodaje prezes Racinowski.

Polski wymiar działania 5.4

Działanie 5.4 skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, chociaż największą popularnością cieszy się wśród firm małej wielkości. Od 2008 roku polscy przedsiębiorcy zgłosili 40 wniosków o dofinansowanie na sumę ponad 3 mln złotych. Najwięcej wniosków zgłosiły osoby fizyczne prowadzące własne przedsiębiorstwa z województw: mazowieckiego, pomorskiego oraz śląskiego. Wśród nich najliczniejszą grupą stanowili przedsiębiorcy działający w sferach przemysłu wytwórczego oraz ochrony zdrowia. Po dofinansowanie w ramach tego działania często sięgają jednak także przedstawiciele takich branż jak: budownictwo, edukacja, handel hurtowy i detaliczny, dystrybucja energii, gazu i ciepła, przemysł wytwórczy czy usługi medyczne.

Korzyści wynikające z działania 5.4

Działanie 5.4 PO IG składa się z dwóch poddziałań, skierowanych do odrębnych grup: przedsiębiorców, którzy chcą chronić własność intelektualną (poddziałanie 5.4.1) i instytucji popularyzujących wiedzę w tej dziedzinie (poddziałanie 5.4.2). Działanie 5.4.1 dotyczy wsparcia dla uzyskania i realizacji ochrony własności intelektualnej W ramach tego działania przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania wsparcia na uzyskanie i realizację ochrony własności przemysłowej. Dofinansowanie może pokryć koszty związane z przygotowaniem zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, koszty opłat urzędowych za to zgłoszenie, reprezentacji pełnomocnika przed odpowiednim organem własności przemysłowej, czy postępowania w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

W przypadku wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dofinansowanie może wynosić od 2 do 400 tys. zł. Jego wielkość nie może przekraczać:

  • w przypadku mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorcy – 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych,
  • w przypadku średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
  • w przypadku mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikujących, się do objęcia dofinansowaniem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych;
  • w przypadku średniego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.

W przypadku dofinansowania na realizację ochrony własności przemysłowej dotacja może wynosić również od 2 do 400 tys. zł, a jej wielkość nie może przekraczać:

  • w przypadku mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorcy – 45 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • w przypadku średniego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu