Jakich kwalifikacji poszukują pracodawcy? Powstaną rekomendacje dla szkół i uczelni

PKPP Lewiatan rozpoczyna realizację innowacyjnego projektu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców”, który umożliwi wypracowanie narzędzi sprzyjających dopasowaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy. Rekomendacje dotyczące kształcenia ustawicznego i współpracy z instytucjami edukacyjnymi przekazane zostaną rządowi oraz parlamentarzystom.

Realizowany projekt przewiduje analizę sytuacji w czterech branżach, w których problemy z dopasowaniem kwalifikacji pracowników do oczekiwań pracodawców są wyraźnie widoczne. Są to: branża energetyczna, budowlana, odzieżowa i IT. Dzięki projektowi uzyskamy informacje o brakach w systemie kształcenia kwalifikacji i przyczynach niedopasowania kwalifikacji pracowników do wymagań rynku. Analiza ta pozwoli również odpowiedzieć na pytanie jakich kwalifikacji poszukują pracodawcy w danej branży i jakich kwalifikacji brak pracownikom starającym się o pracę. Wypracowane zostaną także rozwiązania, dzięki którym pracodawcy będą mogli brać udział w kształtowaniu programów nauczania.

Efektem badań, które na zlecenie Lewiatana przeprowadzi Ośrodek Badania Rynku Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, będzie raport zawierający rekomendacje zmian w systemie kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego (lifelong learning). Liczymy, że upowszechnienie i wprowadzenie w życie powstałych rekomendacji pomoże zlikwidować lukę między kwalifikacjami posiadanymi przez pracowników i tymi poszukiwanymi przez pracodawców.

W ramach projektu powstaną publikacje dotyczące dobrych praktyk w zakresie zwiększania kwalifikacji pracowników w miejscu pracy oraz dobrych praktyk w kontaktach pracodawców z instytucjami edukacyjnymi. Opisane rozwiązania i dobre praktyki promowane będą wśród przedsiębiorców, szkół wyższych, zawodowych i branżowych instytucji szkoleniowych.

Odbędzie się również cykl seminariów dla pracodawców i przedstawicieli rynku edukacyjnego, który zacieśnić ma współpracę pomiędzy środowiskiem pracodawców, a instytucjami kształcenia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS i wspiera priorytety polityki unijnej dyr. zrównoważony rozwój i równe szanse. Prace nad rekomendacjami zakończą się w roku 2010.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu