Zmiana w PIT – „ułatwi życie milionom” ale czyim kosztem

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan protestuje przeciwko proponowanej przez rząd nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegającej na zwolnieniu pracujących na jednym etacie z konieczności wypełniania i wysyłania do urzędu skarbowego formularza PIT.Po pierwsze, nie powinno wprowadzać się w życie regulacji, która zwalnia z obciążeń jedne grupy podatników kosztem innych. Pracodawcy zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami związanymi z wypełnianiem deklaracji oraz obliczaniem należnego podatku i to z uwzględnieniem specyficznych danych związanych z osobistą sytuacją podatnika.

W czasach kryzysu, gdy potrzebne jest wsparcie przedsiębiorczości, propozycja ta idzie zupełnie w odwrotnym kierunku – zamiast obniżać koszty działalności gospodarczej powoduje ich podwyższenie.

Jeżeli rządowi zależy na uproszczeniu rozliczania podatków przez osoby fizyczne powinno się albo radykalnie uprościć system, albo przesunąć obciążenia na administrację i wyznaczyć urzędników, którzy będą za podatników wypełniali deklaracje podatkowe. Trudno jednak wyobrazić sobie takie rozwiązanie przy obecnych kłopotach budżetu.

Sporną kwestią jest także nakładanie na płatnika odpowiedzialności za prawidłowe wypełnienie deklaracji. O ile w dzisiejszym stanie prawnym odpowiedzialność płatnika ogranicza się do prawidłowego uwzględnienia w rozliczeniu kwoty wynagrodzenia, o tyle po zmianie przepisów, płatnik będzie odpowiadał także za prawidłowe rozliczenie ulg podatkowych przez podatnika. Spowoduje to jeszcze większe skomplikowanie przepisów podatkowych.

Propozycja została ogłoszona z pominięciem konsultacji społecznych. Założenia oraz projekt ustawy nie były przedstawione partnerom społecznym. Natomiast Lewiatan już w I połowie roku, przy okazji oceny Programu E-Podatki, gdzie taka propozycja była wzmiankowana (przy czym pisano wtedy, że pracodawcy zostaną wyposażeni w specjalne programy informatyczne!) już wtedy wskazywał, że takie rozwiązanie, jeżeli będzie obligatoryjne, nie zostanie zaakceptowane przez pracodawców.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu