Rynek z perspektywy flot i klientów

Rynek outsourcingu flot zwiększył się w sześć miesięcy o 8 809 pojazdów (dane dla firm, które uzyskały wzrosty). Nie wiadomo, jaki procent tych flot, to pojazdy nowych klientów, czyli firm przekonanych do outsourcingu w atmosferze kryzysowych oszczędności. Z wyników spółek CFM, które przekazały pełne dane za oba okresy wiadomo jednak, że wobec grudnia 2008, 10 spółek zanotowało spadki i obsługują floty – łącznie licząc – mniejsze o 1724 samochody. Część tych aut (kontraktów) przejęli inni oferenci, część klientów, którym wygasły kontrakty, najprawdopodobniej zrezygnowała w ogóle z ich przedłużania. W tym samym czasie 20 innych spółek wypracowało wzrost pozyskując wspomniane ponad 8 tys. pojazdów. Cały rynek zanotował wzrost o 1 465 klientów (kontraktów).

Nasza odpowiedź na pytanie z lutego tego roku, kiedy hamowała cała gospodarka czy również dynamika wzrostu wyhamuje w branży CFM, jest już znana. Jako całość branża wprawdzie spowolniła, ponieważ dynamika spadła z dwu do jednocyfrowej, to wyraźnego tąpnięcia nie ma. Spadki zanotowały poszczególne firmy CFM czyli 1/4 podmiotów, które stanowią 11,8 proc. rynku wg liczby zarządzanych przez nich aut. Pozostali gracze, obsługujący 88,2 proc. rynku wg liczby aut odnotowali wzrost wobec poprzednich 6 m-cy.

Struktura portfela usług

Wśród klientów korzystających z usług firm CFM najwięcej korzysta z full service leasingu.

Po pierwszym półroczu tego roku w tej formie outsourcingu jeździ już 95 022 pojazdy firmowe.

Ponad 20 tys. aut jest w wyłącznym zarządzaniu, a 12 127 samochodów klienci opłacają w formie niepełnoobsługowej usługi określanej na krajowym rynku, także jako „niepełny wynajem”.

Wśród 130.932 samochodów służbowych obsługiwanych przez operatorów CFM, najrzadziej ich klienci decydują się na najem (dzierżawę pojazdu). Do końca czerwca łącznie firmy CFM obsługiwały w tej formie 2 605 samochodów.

Rynek z perspektywy oferentów

Usługę full service leasing oferowało w Polsce – według naszych wyliczeń – do końca czerwca b.r. 54 dostawców. Na rynku nastąpiły dwie ważniejsze zmiany. W marcu Armada przejęła Car 4 Company powiększając tym samym swój udział w rynku i porfolio klientów, a końcem kwietnia powstała z połączenia dwóch firm spółka Pekao Leasing. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie majątków dawnych firm BPH Leasing oraz dawnego BPH Auto Finance. Utworzony podmiot pod względem posiadanych kapitałów stał się ważniejszym graczem na rynku leasingu. Wpływ tego połączenia na rynek CFM poznamy w najbliższych kwartałach.

Cechą szczególną polskiego rynku CFM pozostaje nadal duże rozdrobnienie i ostra rywalizacja o klientów, co prawdopodobnie, w kontekście zamrożenia decyzji zakupowych w firmach, sprawiło, że niektórzy oferenci – bez fleszy i konferencji – stopniowo wycofują się z rynku.

Grupę kluczowych operatorów usług CFM w Polsce stanowią firmy Masterlease, LeasePlan oraz Arval. Tylko te trzy firmy łącznie mają w obsłudze więcej, niż połowę aut wszystkich firm zaliczonych do pierwszej dziesiątki rynku. Obsługują ogółem 42 828 samochodów, a kolejnych 7 firm z listy Top 10 obsługuje 41 899. Na dziesięciu największych dostawców CFM przypada 84 727 pojazdów z ponad 130 tys., co daje im 65 proc. udział. Pozostałe 35 proc. rynku obsługują firmy, których floty nie przekraczają 5 tys. pojazdów.

Na odnotowanie zasługują spółki pracujące w programie Toyoty (Toyota Corpo Cars Management), ponieważ łącznie na koniec czerwca 2009 obsługiwały 12 418 pojazdów, co daje im – jeśli policzyć łącznie – aż 9 proc. udział w rynku, co oznacza, że pozostałe 26 proc. obsługuje 19 firm.

Masterlease (Futura Leasing i Prime Car Management) utrzymuje udział 15 proc. i obsługuje już grubo ponad 19 tys. pojazdów. LeasePlan Fleet Management opiekuje się flotami klientów korzystających z 12,9 tys. samochodów firmowych, natomiast Arval zarządza flotą 10,1 tys. samochodów.

Do kolejnych, czołowych oferentów takich, jak ING Car Lease, ALD oraz Daimler Fleet Management – który stracił w ostatnich miesiącach – dołączyły firmy wyraźnie zyskujące, czyli Armada i Carefleet.

Największe pojedyncze floty obsługiwane w formie full service leasingu należą do klientów Transpostu (2117), Toyoty Bielany (1491) oraz Masterlease Polska (1484). Największe pojedyncze floty w wyłącznym zarządzaniu należą do klientów Toyoty Bielany (1311), Toyoty Marki (1073) oraz spółki Samset (672).

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) obsługują łącznie ok. 71 tys. samochodów, czyli 4 tys. więcej, niż sześć miesięcy wcześniej, co daje 48 proc. udział w relacji do flot firm CFM będących poza Zrzeszeniem.

Wiodącymi operatorami w gronie firm zrzeszonych są LeasePlan Fleet Management, Arval oraz ING Car Lease. Sprawują nadzór nad 30 tys. pojazdów łącznie.

Struktura portfela kontraktów firm zrzeszonych wskazuje na dominujący wykup usługi full service leasing – 52,6 proc. wszystkich samochodów na rynku. Liderem kontraktów full service leasing jest Lease Plan (9 911), a tuż za nim Arval (9 310).

Firmą, która uzyskuje najwięcej klientów na najem pojazdów jest krakowska spółka Express podająca, na koniec czerwca 1328 wydzierżawionych pojazdów przy 419 klientach. Klientów dzierżawiących floty obsługuje także ING Car Lease – 411 samochodów oraz Business Lease – 56 samochodów.

Stale popularne jest przekazywanie samochodów w wyłączne zarządzanie firmom CFM. Oferenci zrzeszeni w PZWLP obsługują 42 proc. tej części portfela flot. Najwięcej samochodów w zarządzaniu mają Lease Plan Fleet Management (2 603) oraz Toyota Bielany (1938).

Na produkt niepełnoobsługowy, czyli umowę tzw. niepełnego wynajmu, członkowie zrzeszeni mają zdecydowanie mniej klientów. Obsługują w tej formule 21 proc. wobec reszty rynku. Najwięcej flot ma pod opieką ING Car Lease (1022) oraz BRE Leasing (723).

Podsumowanie rynku CFM oparto na danych przekazanych przez firmy car fleet management

Wyniki przekazała rekordowa liczba dostawców, 41 firm z czego część – przekazała dane z zastrzeżeniem anonimowości danych (bez prezentacji nazwy firmy).

źródło: Instytut KerallaResearch

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu