Ponad 620 mln PLN dla Obligatariuszy na liście wierzytelności Elektrimu

Sąd Upadłościowy uznał na liście wierzytelności Elektrim S.A. ponad 620 mln PLN. To kwota odszkodowania, które w lipcu br. zasądził na rzecz Powiernika Obligatariuszy angielski High Court of Justice w związku z tzw. płatnością końcową. Obligatariusze domagają się teraz, aby Zarządca wyjaśnił szczegóły transakcji na majątku Elektrim S.A. dotyczące m.in. ZE PAK, Rafako i Portu Praskiego. Aktywa te mogą być warte łącznie ponad 2 mld PLN.

21 sierpnia br. Sąd Upadłościowy w Warszawie uznał ponad 620 mln PLN odszkodowania związanego z płatnością końcową. Ogółem kwota odszkodowania zasądzona w Anglii wynosi 185 mln EURO na dzień 20 lipca br. Zgodnie z Prawem upadłościowym i naprawczym, Sąd uznał odsetki należne do chwili ogłoszenia upadłości Elektrim S.A. Sąd potwierdził przy tym prawo Obligatariuszy do dalszego naliczenia odsetek od kwoty 620 mln PLN. Zgodnie z wyrokiem High Court of Justice rosną one o 40,599 EURO dziennie od kwoty zasądzonej wyrokiem.

– Celem postępowania upadłościowego jest spłacenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu – powiedział Mirosław Obarski, rzecznik obligataruszy. – Staramy sie zatem doprowadzić do tego, aby stan majątkowy Elektrim S.A. był w pełni znany sądowi upadłościowemu i wierzycielom, a jednocześnie by jego aktywa zostały przeznaczone na spłatę wierzycieli. Konieczne są dalsze wyjaśnienia Zarządcy w związku z transakcjami Elektrim S.A. – szczególnie dotyczącymi ZE PAK, Rafako i Portu Praskiego, aktywów, które mogą być łącznie warte ponad 2 mld PLN – dodaje Obarski.

Szczególnie warte zainteresowania, zdaniem obligatariuszy, są następujące kwestie:

  • umowa nabycia przez Darimax od Polsat Limited (obie spółki są zarejestrowane na Cyprze) udziałów w spółce Embud – właścicielu akcji w ZE PAK i większości udziałów w Porcie Praskim, który pośrednio kontroluje też pakiet akcji Rafako; zarząd Elektrim S.A. poinformował w oficjalnym raporcie giełdowym z marca 2007 r., że „Embud znalazł się w Grupie Elektrim”, ale w tekście raportu nie ma informacji, że umowa transakcji była warunkowa (!), o czym wierzyciele dowiedzieli sie w zeszłym tygodniu. Nie ma obecnie pewności czy warunek rozwiązujący tę transakcje się spełnił, czy też nie.
  • dlaczego 118 mln EURO, stanowiące częściową zapłatę za udziały w PTC, trafiło do cypryjskiej spółki Darimax?
  • czy można było inaczej przeprowadzić transakcje objęcia akcji Rafako w podwyższeniu kapitału?; wszystko wskazuje na to, że kwota 118 mln EURO trafiła z Elektrim S.A. do spółki Darimax, która z tej kwoty pożyczyła 60 mln EURO Laris Investments, i dopiero ta spółka pożyczyła Elektrim S.A. środki na objęcie akcji Rafako – jednak Elektrim S.A. nie zdołał do tej pory oddać pieniędzy i akcje pozostają przewłaszczono na Laris. Wydaje się, że gdyby kwota 118 mln EURO pozostała od początku w Elektrim S.A. wszystkie opisane transakcje byłyby zbędne, a akcje Rafako nie byłyby obecnie przewłaszczone na Laris.
  • co dzieje się z dodatkową płatnością DT za udziały w PTC?

Powyższe transakcje, jak również inne tajemnicze działania dotyczące majątku Elektrim S.A. wymagają dalszych wyjaśnień Zarządcy oraz podjęcia przez niego działań zmierzających do zapewnienia, że aktywa Elektrim będą przeznaczone na spłatę wierzycieli.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu