Przejdź do treści

Polska Grupa Farmaceutyczna konsoliduje dane finansowe dzieki oprogramowaniu Oracle Hyperion

Najważniejsze fakty:

  • Oracle Polska informuje, że w firmie Polska Grupa Farmaceutyczna SA (PGF) zakończył się drugi etap wdrożenia pakietu Oracle Hyperion Financial Management. Wdrożenie dotyczące implementacji automatycznych modeli konsolidacyjnych prowadzili konsultanci firmy SmartCon Sp. z o.o., certyfikowanego partnera Oracle Polska.
  • Projekt trwał trzy miesiące, planowana jest jego następna faza obejmująca kolejne aplikacje serii Oracle EPM & BI*: pakiet do budżetowania i planowania Hyperion Planning oraz system informacji zarządczej Oracle Business Intelligence.
  • Podstawowym celem projektu było wykonanie sprawnego systemu do konsolidacji danych finansowych z ponad 120 Spółek, w tym zależnych i stowarzyszonych. Pakiet Oracle Hyperion Financial Management pozwolił także na zautomatyzowanie pobierania danych wejściowych, pochodzących z systemów IT działających w PGF, umożliwił kontrolowanie spójności danych oraz automatyzację korekt konsolidacyjnych.
  • Najważniejsze aplikacje dostarczające dane dla pakietu Hyperion, to Oracle E-Business Suite pełniący rolę systemu zaplecza, oraz Comnet firmy Wonlok, działający w PGF jako dziedzinowy system transakcyjny.
  • System Oracle umożliwia generowanie pełnego sprawozdania finansowego – zarówno na potrzeby raportowania poszczególnych Spółek PGF, jak również całej Grupy Kapitałowej oraz Grup Kapitałowych niższego szczebla, dla której przygotowywane są sprawozdania skonsolidowane. Dodatkowo system generuje bardziej szczegółowe raporty wykorzystywane do analizy danych finansowych – zarówno jednostkowych, jak skonsolidowanych.
  • Oracle Hyperion Financial Management znacznie przyspieszył czas przygotowywania raportów i analiz, pozwolił także na praktycznie całkowite wyeliminowanie błędów występujących podczas wprowadzania danych do sytemu.

„Firma SmartCon została wybrana do wdrożenia II etapu systemu Oracle Hyperion ze względu na jej ogromne doświadczenie we wdrażaniu podobnych systemów w firmach raportujących skonsolidowane wyniki finansowe do warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych” – komentuje Arkadiusz Rybarczyk, Partner w firmie SmartCon Sp. z o.o. „Nasi specjaliści posiadają unikalne kompetencje, łączące dogłębną znajomość dostępnych na rynku produktów (w tym zwłaszcza systemów oferowanych przez Oracle), z doświadczeniem merytorycznym zdobytym przez wiele lat pracy w obszarach sprawozdawczości oraz kontrolingu międzynarodowych spółek”.