Oddaj krew i dołącz do programu w Dobrej Grupie

27 sierpnia br., na terenie EMPARK Mokotów Business Park, Krewniacy zorganizują pierwszą w Polsce zbiórkę krwi skierowaną do partnerów biznesowych. Celem tej akcji jest zachęcenie środowiska biznesowego do udziału w programie w Dobrej Grupie, którego ideą jest realizowanie działań społecznej odpowiedzialności biznesu.

W Polsce co 15 sekund potrzebna jest krew do ratowania ludzkiego życia. Rocznie zużywanych jest blisko milion litrów krwi. Tymczasem z roku na rok zapotrzebowanie rośnie.

Celem programu w Dobrej Grupie jest pozyskanie środków finansowych na zbudowanie floty mobilnych stacji krwiodawstwa dzięki którym już nigdy nie zabraknie krwi w polskich szpitalach. W dobie problemu braku krwi oraz niskich jej zapasów, mobilne stacje krwiodawstwa będą odwiedzać dawców w całym kraju podczas imprez sportowych i kulturalnych, w urzędach i instytucjach. Krew pobierana w autobusach będzie nieodpłatnie przekazywana do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a następnie dalej do okolicznych szpitali. Zebrana w ten sposób krew zostanie przekazana do potencjalnych ofiar wypadków i osób przechodzących operacje w regionie zorganizowanej zbiórki.

Mechanizm działania programu W Dobrej Grupie jest bardzo prosty, partnerzy programu wybierają jeden ze swoich produktów, który oznaczają logotypem akcji. Następnie dziesięć procent dochodu z jego sprzedaży przekazują na zakup ambulansu do poboru krwi oraz promocję honorowego krwiodawstwa w Polsce. W Dobrej G upie mogą znaleźć się firmy etyczne, godne zaufania, odpowiedzialne społecznie. Natomiast produkty, które będą użyte jako nośniki kampanii powinny być łatwo dostępne i powszechne. Zależy nam bowiem na dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców, ponieważ temat krwiodawstwa dotyczy nas wszystkich, każdy z nas może być zarówno dawcą, jak i biorcą – tłumaczy Sylwia Sasal, odpowiedzialna za realizację projektu w agencji Ciszewski Public Relations.

Wszystkich chętnych do oddania krwi i zapoznania się ze szczegółami programu W Dobrej G upie zapraszamy 27 sierpnia do mobilnej stacji krwiodawstwa przy budynku Mars

w godzinach 8.00 – 15.00.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu