O wojnie w internecie – wystawa „Alarm dla miasta Warszawy”

„Alarm dla miasta Warszawy” – to tytuł wystawy internetowej przygotowanej przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ekspozycję można oglądać na stronie: http://1939.warszawa.ap.gov.pl

Dzieci przygądające sie żandarmowiWystawa składa się z sześciu działów tematycznych, z których każdy zawiera dokumenty ilustrujące różne aspekty życia stolicy w okresie pierwszych miesięcy wojny i okupacji. Pierwszy jest poświęcony obronie stolicy we wrześniu 1939 roku. Kolejny stratom i zniszczeniom powstałym w wyniku bombardowań miasta. Następne omawiają działania władz okupacyjnych w pierwszych miesiącach po kapitulacji oraz samopomoc społeczną organizowaną przez warszawian. Kolejna sekcja obrazuje życie codzienne okupowanej stolicy: ulice, ludzi, transport i drobny handel. W ostatniej sekcji umieszczono zdjęcia lotnicze Warszawy wykonane we wrześniu 1939 roku przez pilotów Luftwaffe. Obok pogrupowanych tematycznie fotografii wystawa zawiera także cyfrowe faksymile apeli, odezw, rozkazów, obwieszczeń i plakatów ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu