Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. już z wdrożonym systemem Impuls 5

Kolejna Spółka Grupy Tauron PE S.A. wykorzystuje system autorstwa BPSC SA. Rozwiązanie informatyczne objęło wszystkie obszary funkcjonalne działalności Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. (JEW). W przypadku JEW równie ważne jak w pozostałych podmiotach grupy okazało się rozwiązanie kwestii inwestycji i remontów.

Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się wytwórca zielonej energii. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, opierająca się na doświadczeniach wyniesionych z ponad stuletniej tradycji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Podobnie jak w przypadku innych firm specjalizujących się w produkcji energii także w przypadku elektrowni wodnych działalność zakładu można podzielić na dwa podstawowe obszary – operacyjny oraz wspomagający. Podział ten wynika z konieczności prowadzenia, obok działalności opartej na eksploatacji posiadanej infrastruktury, inwestycji w nowe moce wytwórcze.

Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stanęli wdrożeniowcy firmy BPSC było właśnie rozwiązanie w systemie kwestii dwóch aspektów funkcjonowania firmy – remontowej oraz inwestycyjnej.

– Pomimo tego, że obydwa te procesy różnią się między sobą charakterem i sposobem prowadzenia prac z nimi związanych, to z punktu widzenia sposobu wprowadzania informacji do systemu są one identyczne – mówi Jacek Kaciłowicz, Project Manager odpowiedzialny za wdrożenie w JEW – Pojawiające się różnice są wynikiem wymagań związanych z planowaniem w początkowej fazie

i rozliczeniem w końcowej, zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Tę specyfikę musiały uwzględniać rozwiązania w ramach systemu Impuls 5 – dodaje Jacek Kaciłowicz.

Niemniej istotna w przypadku tego wdrożenia była również kwestia przygotowywania analiz na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji, które opierać się będą na realnych danych dostarczanych przez takie funkcjonalności jak Plan 9000 czy Finanse-Księgowość. Wdrożone rozwiązanie – Impuls Business Intelligence – wspiera planowanie, budżetowanie, prognozy i symulacje. Pozwala również na formułowanie zapytań o konsekwencje zmian ceny lub ilości poprzez mechanizmy symulacji i kalkulacji kosztów oraz przychodów, umożliwia tworzenia wariantowych budżetów dla centrów, ośrodków odpowiedzialności, jak również ich wzajemne porównania (także

z danymi z zatwierdzonego planu techniczno-ekonomicznego). Funkcja tworzenia sprawozdań finansowych na podstawie danych prognozowanych dodatkowo wzbogaca możliwości analityczne tego rozwiązania.

Użytkownicy otrzymali dostęp do systemu oraz wsparcie merytoryczno-serwisowe w zakresie finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, środków trwałych i budżetowania, gospodarki remontowej i magazynowej, a także transportu. Wszystkie te elementy są zintegrowane w ramach systemu, co pozwala na przykład na ewidencję prac remontowych w podziale na poszczególne karty pracy.

Przedsiębiorstwo pod nazwą Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. (w skrócie: JEW Sp. z o.o.) powstało z początkiem 2004 roku. Spółka eksploatuje 29 elektrowni wodnych, w tym 9 zbiornikowych i 20 przepływowych, o łącznej mocy zainstalowanej 59,779 MW. Elektrownie te są położone na ziemi dolnośląskiej i opolskiej na rzekach: Bóbr, Bystrzyca, Kamienna, Kwisa, Nysa Kłodzka, Odra i Mała Panew.

JEW Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. – drugiego pod względem wielkości w Polsce przedsiębiorstwa grupującego firmy z branży energetycznej. Z systemu Impuls korzystają już m.in. takie przedsiębiorstwa Grupy Tauron, jak: Enion S.A., Enion Energia Sp. z o.o., EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o., EnergiaPro S.A., Zespół Elektrowni Rożnów Sp. z o.o., czy PEC Katowice S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu