HP zawiera wieloletnią umowę outsourcingową z niemiecką firmą MLP

HP poinformował o zawarciu 6-letniej umowy na outsourcing zarządzania aplikacjami z niemiecką firmą MLP. Przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem usług finansowych i doradztwem w zakresie zarządzania majątkiem. Zawarty kontrakt umożliwi MLP dalsze rozwijanie działalności.

Umowa pozwala na obniżenie ryzyka finansowego firmy MLP dzięki rozliczaniom w oparciu o stopień wykorzystania oraz regulowanie poziomu dostarczanych usług, co zwiększa elastyczność i szybkość reagowania firmy na zmieniające się priorytety biznesowe. HP pomoże MLP zmniejszyć koszty dzięki standaryzacji procesów technologicznych i wykorzystaniu globalnego modelu świadczenia usług HP.

Ponadto firma MLP przedłużyła do 2015 roku dotychczasową umowę dotyczącą infrastruktury technicznej, która regulowała zarządzanie trzema centrami przetwarzania danych, urządzeniami sieciowymi, serwerami rozproszonymi, platformą przesyłania wiadomości Lotus Notes i komputerami osobistymi użytkowników.

W ramach nowej umowy na zarządzanie aplikacjami HP będzie administrował kluczowymi rozwiązaniami wspierającymi sprzedaż, obsługę klienta i kreację nowych produktów. Należeć do nich będą stosowane przez MLP aplikacje SAP i oprogramowanie do zarządzania kontaktami z klientem, będące częścią platformy usług brokerskich, a także rozwiązania pozwalające na inteligentną analizę danych i zarządzanie dokumentami oraz niestandardowe aplikacje JavaTM. Do obowiązków HP będzie również należało zarządzanie całym cyklem eksploatacji oprogramowania, a więc jego opracowywanie, kontrola jakości oraz wdrożenie i obsługa.

— Dzięki zawarciu nowej umowy nasi informatycy mogą skupić się na podstawowym obszarze działalności przedsiębiorstwa — powiedział Klaus Strumberger, dyrektor ds. informatycznych w firmie MLP— Modułowa struktura usług HP i elastyczne opcje ich finansowania pozwalają nam obniżyć ryzyko i szybciej reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Dotychczasowa umowa z HP dotycząca infrastruktury opierała się na modelu płatności za użytkowanie, w ramach którego pakiety usług rozliczane są według stopnia ich wykorzystania. Taki model rozliczeń będzie obowiązywał również w odniesieniu do umowy na zarządzanie aplikacjami. Umożliwi to firmie MLP szybkie skalowanie infrastruktury i aplikacji, a tym samym dostosowywanie się do zmieniających się wymagań biznesowych.

— Aby skoncentrować się na realizacji strategicznych i innowacyjnych projektów, firma MLP potrzebowała dostępu do najnowszych technologii – powiedział Bill Thomas, wiceprezes i dyrektor generalny na region EMEA, należącej do HP firmy EDS. — Dzięki nowej umowie outsourcingowej na zarządzanie aplikacjami zyskaliśmy kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli nam uprościć obsługę stosowanych rozwiązań i osiągnąć większy zwrot z inwestycji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu